KPMG leverantör i Kammarkollegiets nya statliga ramavtal för revision och granskningstjänster

KPMG leverantör i Kammarkollegiets nya ramavtal

Den 2 mars var det avtalsstart för Kammarkollegiets nya ramavtalsområde Revision och granskningstjänster. KPMG är nu leverantör inom 5 av 6 delområden.

1000

Delområdena där KPMG är leverantör är följande:

  • Forensic
  • Internrevision
  • Avtalsuppföljning
  • Miljö och hållbarhet
  • Finansiell revision

KPMG är rangordnade som nummer 1 inom delområdet Forensic. Inom Internrevision, Avtalsuppföljning samt Miljö och hållbarhet görs avrop genom förnyad konkurrensutsättning. Ramavtalen löper i två år med option på förlängning i ytterligare två.

Läs mer om respektive område på avropa.se.

– Det här är mycket viktiga områden när det gäller att säkerställa en ändamålsenlig styrning och ett högt förtroende för sektorn som helhet. Vi ser fram emot att genom ramavtalen kunna jobba med i praktiken hela statsförvaltningen och hjälpa dem med deras utmaningar, säger Magnus Larsson, ansvarig för offentlig sektor inom KPMG.

Alla myndigheter under regeringen ska avropa från Kammarkollegiets ramavtal. Även flera myndigheter under riksdagen, affärsverk, AP-fonder, bolag och vissa andra organisationer får avropa från ramavtalen.

 

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Magnus Larsson, ansvarig för offentlig sektor, KPMG Sverige
+46 8 723 9848
magnus.larsson@kpmg.se

 

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter. Enligt förordningen om statlig inköpssamordning ska ramavtal finnas för varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. Genom att samordna myndigheternas upphandlingar skapas effektiviseringar i form av tidsbesparingar och förmånligare villkor för myndigheterna.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.