Börsnoterade bolag mer transparenta kring skatt än privatägda företag

Börsnoterade bolag mer transparenta kring skatt

Skatt och hållbarhet fortsätter att vara en prioriterad fråga hos Large Cap-bolag och utvecklingen har gått starkt uppåt. Hela 73% av börsbolagen är transparenta kring skatt. Detta kan jämföras med stora privatägda bolag där andelen som rapporterar om skatt som en hållbarhetsfråga är väsentligt lägre och i dag endast uppgår till 31%. Det visar KPMG:s studie om Tax Transparency för 2018 och 2019.

1000

Kontakta gärna:

Josefin Gustavsson

Manager, Legal Services

KPMG i Sverige

E-post
Genrebild

– Studien visar att allt fler bolag öppet redovisar hur de arbetar med skatt och hållbarhet. Vi ser också att Large Cap-bolagen även fortsättningsvis är bäst i klassen när det kommer till att utförligt rapportera om skatt som en hållbarhetsfråga med 19% av bolagen som rapporterar utförligt. Det kan jämföras med endast 7% bland de statliga bolagen. Utvecklingen kan bland annat förklaras av ökade regleringar avseende transparens och skatt, samt ökade krav från investerare, reglerare, och andra intressenter.

Betydligt fler bolag väljer att vara transparenta kring sin skattepolicy och den avsevärt största andelen återfinns bland Large Cap-bolagen. 52% av Large Cap-bolagen har publicerat sin skattepolicy på hemsidan, vilket är en signifikant ökning jämfört med 2016 då endast 14% av Large Cap-bolagen gjorde denna tillgänglig publikt. Bland de statliga bolagen är andelen bolag som väljer att publicera sin skattepolicy på hemsidan avsevärt lägre och uppgår i år till 33% av bolagen. För stora privatägda bolag är motsvarande siffra 31%. 

– Trots att det inte finns svenska krav på publik skattepolicy ser vi en stark positiv trend bland bolag att publicera sin skattepolicy på hemsidan. Sett över de senaste åren har andelen bolag som publicerar sin skattepolicy på hemsidan ökat nästintill lika mycket inom samtliga av tre bolagskategorier Large Cap-bolag, statliga bolag och stora privatägda bolag. Vi förväntar oss en fortsatt och tror att många bolag – oavsett ägandeform - har mycket att vinna på att vara transparenta kring skatt.

KPMG har årligen undersökt hur transparenta bolag är kring skatt som en hållbarhetsfråga sedan 2014.  

Läs hela studien här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.