Budgetpropositionen för 2019 presenterad

Budgetpropositionen för 2019 presenterad

Övergångsregeringens budgetproposition för 2019 innehåller som väntat få skattenyheter.

1000

Kontakt

Jörgen Graner

Partner & Head of International Corporate Tax

KPMG i Sverige

E-post

Stefan Löfvens övergångsregering har idag överlämnat 2019 års ekonomiska budgetproposition samt förslag till höständringsbudget till riksdagen. En övergångsregering förväntas inte lämna några större politiska förslag. Utgångspunkten för propositionen har därför varit den budget som riksdagen beslutade för 2018. Vidare har generella justeringar gjorts för olika utgiftsområden. Läs mer om budgetpropositionen på regeringens hemsida här.

Övergångsregeringen presenterar dock ett förslag inom skatteområdet. Det är förslaget om sänkt skatt för personer över 65 år. Detta motiveras med att förslaget följer principen om ett förslag som det finns bred samsyn om i riksdagen och som inte kan genomföras under pågående budgetår, eftersom inkomstskatter inte kan ändras under ett kalenderår utan måste genomföras vid årsskiften. Läs mer om sänkt skatt för personer över 65 år här.

Vi kan alltså konstatera att propositionen, som väntat från en övergångsregering, inte innehåller några större förslag inom skatteområdet. 2019 ser därför ut att bli ett skatteår utan större nya förändringar på (inkomst)skattesidan eftersom förslag som berör statens inkomster och utgifter som huvudregel alltså ska lämnas i en budgetproposition(motion).

Tidigare beslutade lagändringar kommer givetvis att träda i kraft. Här vill vi särskilt påminna om nya CFC-regler och de nya skattereglerna för företagssektorn, som bl a innefattar nya ränteavdragsbegränsningsregler för företag, som träder ikraft per den 1 januari 2019. Det är mycket hög tid att sätta sig in i dessa regelverk, kontakta oss gärna för en diskussion om de nya reglerna.

Vad gäller budgeten för 2019 återstår bl a att se hur oppositionspartierna kommer att agera vad gäller egna budgetmotioner och vilken budget som slutligen får bifall i riksdagen. Vi bevakar utvecklingen noga. Varmt välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor.

Kontakt

Jörgen Graner
jorgen.graner@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.