Redovisning av moms och fastighetsskatt inom ramen för IFRS 16 Leasingavtal

Redovisning av moms och fastighetsskatt IFRS 16 Leasing

Utifrån hyrestagarens perspektiv - viktigt att känna till vid leasing av fastigheter och lokaler.

1000
Hans Hällefors

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

E-post

I vår vägledning Real estate leases reodogör vi för vad som är viktigt att känna till som hyrestagare när du hyr fastigheter och lokaler. I sammanfattningen IFRS 16 moms respektive fastighetsskatt för leasingtagaren sammanfattar vi två av de mest kritiska frågeställningarna, nämligen redovisning av moms och fastighetsskatt.

KPMG Real Estate Leases
(PDF 1,4 MB)

IFRS 16 – moms respektive fastighetsskatt för leasetagaren
(PDF 270 KB)

För mer information kontakta:
Hans Hällefors
hans.hallefors@kpmg.se
Tele: 08-723 94 58

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.