Momsavdrag i leasing-/avbetalningsverksamhet – KPMG inbjuder till Virtual Meeting

Momsavdrag i leasing-/avbetalningsverksamhet

EU-domstolen har meddelat dom rörande frågor som ställts om avdragsrätt för moms på så kallade allmänna omkostnader i en verksamhet med återförsäljning av fordon och finansiering av dessa genom avbetalning/leasing.

1000

Kontakt

Pontus Fornell

Partner & Head of Indirect Tax

KPMG i Sverige

E-post

EU-domstolen ("EUD") har meddelat dom i målet Volkswagen Financial Service UK C-153/17). Målet besvarar bl a frågor som ställts om avdragsrätt för moms på så kallade allmänna omkostnader i en verksamhet med återförsäljning av fordon och finansiering av dessa genom avbetalning/leasing. 

Vi har tidigare kommenterat detta i samband med att Generaladvokaten (”GA”) i våras lämnade sitt förslag till avgörande, se vår tidigare artikel här.

KPMG:s kommentar

Domen är enligt vår uppfattning mycket intressant för svenska företag som verkar inom denna bransch. Det kan inledningsvis konstateras att den uppfattning som framkom i GA:s yttrande inte vinner gehör i EUD. Av domen framgår dock att t ex att en kostnad inte faktiskt måste utgöra en komponent i en momspliktig utgående transaktion för att en sådana transaktion ska beaktas vid fastställande av avdragsrätten i en momsmässigt blandad verksamhet. Vidare synes EUD även begränsa tillämpligheten av Banco Mais-målet vilket mot bakgrund av senast rättsutvecklingen är positivt.

Kontakt:

Pontus Fornell
pontus.fornell@kpmg.se

Emma Andersson
emma.b.andersson@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.