EU-anpassning leder till att momsreglerna för vouchrar ändras

Nya mervärdesskatteregler för vouchrar

Får effekt för företag inom en mängd branscher.

1000

Kontakt

Dekorbild

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Den 14 juni fattade riksdagen beslut om nya mervärdesskatteregler för vouchrar. De nya reglerna innefattar en delvis ny definition av voucher samt även vad som utgör en- eller flerfunktionsvoucher och ska gälla på vouchrar utställda efter 31 december 2018. Ändringarna görs för att anpassa momslagen till EU-rätten.

I de nya paragraferna i momslagen återfinns definitioner av en voucher, en enfunktionsvoucher samt en flerfunktionsvoucher. Med voucher avses ett instrument för vilket det finns en skyldighet att godta det som ersättning eller partiell ersättning för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.

Det mest klassiska exemplet på voucher är presentkort och kuponger, men det omfattar även en mängd andra värdebevis, inte minst telefonkort, elektroniska värdebevis m fl. Det som inte är en voucher kan vara en rättighet eller en rabatt, eller ett betalningsmedel. Gränsdragningen är dock inte helt enkel.
 

KPMG:s kommentar

De föreslagna ändringarna i momslagen berör flertalet branscher och företag, bland annat företag inom detaljbranschen, dealföretag och upplevelseföretag.


Ett exempel på en konsekvens av de nya reglerna är att tidpunkten för när mervärdesskatten blir utkrävbar för vissa typer av vouchrar tidigareläggs, vilket kan resultera i en likviditetspåfrestning.


Vad som faller in under begreppet voucher är dock inte helt klart. Säljer ni presentkort, någon typ av månadskort, telefonkort, upplevelsekort eller andra typer av värdebevis finns därför anledning att fundera på huruvida förslaget kan få någon effekt för ditt företag, i ett första steg för att utreda om det ni säljer utgör en voucher.


Kontakta oss gärna för en diskussion om vad förändringen får för effekt på just er verksamhet.


Emma Andersson
emma.b.andersson@kpmg.se


Jennifer van der Gronden
jennifer.vandergronden@kpmg.se


 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.