Regeringen går inte vidare med förslaget om exitbeskattning

Regeringen slopar förslaget om exitbeskattning

Magdalena Andersson meddelar att regeringen inte går vidare med förslaget om exitbeskattning.

1000

Kontakt

Agneta Hedlund

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Magdalena Andersson meddelar nu i en debattartikel i Dagens Industri (DI) att regeringen inte går vidare med förslaget om exitbeskattning / utflyttningsbeskattning.

Magdalena Andersson skriver i DI att regeringen skrotar förslaget med hänsyn till synpunkter som har framkommit under remissrundan och som visar på reella problem med förslagets utformning och anför bl a följande.
 

"Möjligheten att genomföra generationsskiften utan att sälja delar av företaget är viktigt för familjeföretagens fortlevnad. Problematiken kring generationsskiften var den viktigaste anledningen till att arvsskatten i dess dåvarande form avskaffades av Socialdemokraterna. Vår ekonomi bygger också på att företag ska kunna expandera utomlands. Det är då angeläget att inte försvåra för personal att följa med under perioder."
 

KPMG:s kommentar

KPMG ser positivt på att regeringen har lyssnat på remisskritiken, bl a med hänsyn till att förslaget skulle ha inneburit stora utmaningar för hanteringen av företags globalt mobila personal. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor. 

 

Ta del av hela debattartikeln på regeringen.se

 

Kontakt

Agneta Hedlund
+46 70 838 91 57
agneta.hedlund@kpmg.se


Petter Frödeberg
+46 70 756 27 31
petter.frodeberg@kpmg.se

 

Prenumerara på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.