Börsnoterade bolag bäst på transparens inom skatt och hållbarhet

KPMG:s studie om skatt & hållbarhet 2017

KPMG har för fjärde året i rad studerat hur svenska bolag rapporterar kring skatt som en hållbarhetsfråga.

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

Skatt som hållbarhetsfråga och transparens kring skatt står allt högre upp på företags, investerares och myndigheters dagordning. Skatt har blivit en förtroendefråga i takt med att dessa intressentgrupper kräver allt större inblick i företags skattestrategier. KPMG har för fjärde året i rad studerat hur svenska bolag rapporterar kring skatt som en hållbarhetsfråga. Under de tidigare tre åren syntes en tydlig trend att företag i ökande omfattning rapporterar kring skatt och hållbarhet. I och med detta har KPMG valt att utöka studien med fler bolagstyper och göra en mer djupgående analys för 2017 i rapporten "Tax Transparency i Sverige 2017".


Utvecklingen har drivits av en rad faktorer som nya regleringar (t ex BEPS och land-för-landrapportering), media (t ex Luxemburg Leaks och Panama Papers) och ökade krav från investerare (t ex genom FNs Principer för Ansvarsfulla Investeringar (UN PRI) och Dow Jones Sustainability Index).


Syftet med studien har varit att kartlägga om den utveckling som skett i samhället även har påverkat hur företag rapporterar kring skatt och hållbarhet, både kvalitativt och kvantitativt.


För åren 2014-2016 studerades enbart Sveriges största börsbolag, vilket omfattar bolag noterade på LargeCap på Stockholmsbörsen. I årets studie, har KPMG valt att utöver LargeCap-bolagen även studera resterande svenska bolag som tillhör Sveriges 100 största bolag sett till omsättning och som inte är noterade. Vi har också granskat samtliga statligt ägda bolag i Sverige. Studien har utökats för att se om bolagens ägandeform påverkar inställningen till, och hanteringen av skatt som hållbarhetsfråga.


Trots att det inte finns svenska krav på publik skattepolicy har ungefär vart fjärde börsbolag publicerat sin skattepolicy på sin hemsida. Men inom ett område går utvecklingen betydligt långsammare. Andelen bolag som rapporterar vilken typ av skatt de betalar är fortfarande låg. I jämförelse med föregående år har andelen LargeCap-bolag som rapporter skatt enligt typ bara ökat med en procentenhet och är nu uppe på 10%.


Vi anser att många företag har mycket att vinna på att vara transparenta och visa vilka skatter som betalas och hur mycket de betalar, utöver inkomstskatten. Inkomstskatt är oftast inte bolagens största bidrag till samhället utan till exempel arbetsgivaravgifter och indirekta skatter kan enskilt utgöra högre belopp.


Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur företag kan bli mer transparenta kring skatt.

 

Läs mer:

Ta del av årets rapport ”Tax Transparency i Sverige 2017” här.

KPMG:s pressmeddelande om studien (2017-10-12)

Se Dagens Nyheters artikel om studien här

Våra tjänster inom Tax Transformation


Annika Lindström

Head of Tax & Legal 
+46 70 377 61 71
annika.lindstrom@kpmg.se

Josefin Gustavsson
Legal Services
+46 70 914 43 87
josefin.gustavsson@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.