OECD har publicerat ytterligare vägledning gällande Country-by-Country-rapportering

Ytterligare vägledning gällande CbC-rapportering

Vi har tidigare skrivit om OECD:s och Sveriges arbete med Country-by-Country-rapportering. Nu har OECD gett ut ytterligare vägledning gällande det nya regelverket.

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i flera tidigare TaxNews skrivit om OECD:s och Sveriges arbete med Country-by-Country-rapportering (land-för-land-rapportering). Nu har OECD gett ut ytterligare vägledning gällande det nya regelverket.


Befintlig vägledning om genomförandet av CbC-rapportering (PDF 196 KB) har uppdaterats och behandlar nu även följande frågor:


1) Definitionen av intäkter.
2) Behandlingen av MNE-grupper med kort redovisningsperiod.
3) Behandlingen av redovisad inkomstskatt och betalad inkomstskatt.


Vägledning har också släppts om lämplig användning av informationen i CbC-rapporter (PDF 148 KB). Denna inkluderar vägledning gällande betydelsen av "lämplig användning", konsekvenserna av bristande överensstämmelse med lämpliga användningsvillkor samt tillvägagångssätt som kan användas av skattemyndigheter för att säkerställa lämplig användning av CbC-information.


Välkommen att kontakta oss om ni har frågor gällande CbC-rapportering.

Annika Lindström
annika.lindstrom@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.