Regeringen går vidare med förslaget om skattelättnader för vissa personaloptioner

Regeringen går vidare med de nya optionsreglerna

Regeringens målsättning är att förslaget ska införas redan per den 1 januari 2018.

1000

Kontakt

Agneta Hedlund

Director / Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Vi har tidigare skrivit om regeringens förslag om skattelättnader för vissa personaloptioner, se TaxNews den 20 december 2016. Härefter har Lagrådet lämnat ett yttrande.


Nu meddelar regeringen att EU-kommissionen, efter en prövning enligt statsstödsreglerna, har godkänt förslaget och att regeringen därmed går vidare med förslaget med målsättningen att den sänkta skatten ska införas redan per den 1 januari 2018. 


Vi kan därmed förvänta oss ett förslag om skattelättnader för vissa personaloptioner i budgetpropositionen för 2018. Vi bevakar givetvis utvecklingen vidare. Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer om hur förslaget skulle påverka er verksamhet.Agneta Hedlund
+46 70 838 91 57
agneta.hedlund@kpmg.se

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.