Regeringen ändrar i 3:12-utredningens förslag

Regeringen ändrar i 3:12-utredningens förslag

Regeringen meddelar att man ändrar i 3:12-utredningens förslag gällande fåmansföretag.

1000

Kontakt

Agneta Hedlund

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om 3:12-utredningens förslag till nya regler för fåmansföretag. Regeringen meddelar nu i en debattartikel i Dagens Industri (DI) att de har för avsikt att på flera punkter justera utredningens förslag och att man skickar en regeringspromemoria på remiss idag.


Finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund skriver i DI bl a följande:


I den promemoria som nu remitteras föreslås att ägarskiften mellan närstående underlättas, att beräkningen av det lönebaserade utrymmet ändras, att kapitalandelskravet utformas som ett nytt tak för det lönebaserade utrymmet, att uppräkningen av sparat utdelningsutrymme begränsas, att ett gemensamt takbelopp för utdelning och kapitalvinst införs, samt att skattesatsen inom gränsbeloppet höjs till 25 procent – samma som gäller för onoterade andelar.


Vidare skriver man följande:


Utredningen hade även föreslagit en sänkning av schablonbeloppet i förenklingsregeln. Förenklingsregeln används av omkring 70 procent av delägarna och framför allt av de minsta företagen och nystartade företag. Regeringen har därför valt att inte sänka schablonbeloppet. 

Delägarna i de minsta företagen kommer även i framtiden ha möjlighet att tillsammans ta ut 2,75 inkomstbasbelopp, cirka 170 000 kr, som inkomst av kapital. Av samma skäl har vi valt att inte gå vidare med utredningens förslag om att höja löneuttagskravet.


KPMG:s kommentar

Vi bevakar nu när promemorian offentliggörs och återkommer med kommentarer efter det. Välkommen att kontakta oss om ni har några funderingar så här långt.

 

Agneta Hedlund
+46 70 838 91 57
agneta.hedlund@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.