3:12-utredningen presenterad: Förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag

3:12-utredningen presenterad

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna har idag överlämnat sitt betänkande till regeringen

1000

Kontakt

Agneta Hedlund

Director / Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna har idag överlämnat sitt betänkande Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag till regeringen. Utredningen föreslår ett flertal ändrade regler från den 1 januari 2018.


Utredningen uppger bl a följande:


De s k 3:12-reglerna ska motverka att aktiva delägare i fåmansföretag omvandlar högre beskattad arbetsinkomst till lägre beskattad kapitalinkomst genom utdelning eller försäljning av aktierna. De viktigaste delarna av utredningens förslag är följande:
 

  • Företagets löneunderlag ska liksom i dag få användas vid beräkningen av kapitalinkomstbeskattad utdelning. Den nuvarande nivån på 50 procent ersätts dock av tre nivåer – 10, 25 och 50 procent – samtidigt som delägarna måste ta ut högre lön än i dag för att få utnyttja reglerna.

  • Löneunderlaget fördelas mellan delägarna och beräkningen gynnar därför inte företag med många delägare. Det nuvarande kravet på att en delägare måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget för att få tillämpa reglerna kan därmed tas bort.

  • Förenklingsregeln innebär i dag att en utdelning upp till 2,75 inkomstbasbelopp (ca 160 000 kr) kan beskattas som kapitalinkomst. Denna nivå sänks till 1,75 inkomstbasbelopp (ca 100 000 kr). 

  • Skatteuttaget på aktiva delägares kapitalinkomster i fåmansföretag höjs från 20 till 25 procent och blir detsamma för ägare i alla onoterade bolag. 

  • En särskild undantagsregel införs som medför att beskattningen inte påverkas av om en försäljning av ett fåmansföretag sker till någon inom familjen eller till någon utomstående.


Reglerna ska enligt förslaget börja gälla den 1 januari 2018.


KPMG:s kommentar
Det är uppenbart att förslagen, om de går igenom, kommer få betydande effekter för många delägare av fåmansföretag. Vi analyserar nu utredningens förslag närmare. Redan nu kan dock särskilt noteras att skatteuttaget på akiva delägares kapitalinkomster i fåmansföretag alltså höjs från 20 till 25 procent     och blir detsamma för ägare i alla onoterade bolag. Vi kommer att presentera betänkandet (PDF 7 MB) på olika seminarium runt om i landet, se vårt kalendarium här
 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.