Kostsamt att göra fel med tull och moms vid internationell varuhandel

Kostsamt att göra fel vid internationell varuhandel

Det är av största vikt att företagens tull- och momshantering är korrekt.

1000

Kontakt

Ulrika Badenfelt

Head of Trade & Customs

KPMG i Sverige

E-post

För många företag är en fungerande internationell varuhandel avgörande för verksamhetens tillväxt och lönsamhet. I denna handel har företagen att förhålla sig till bl a EU:s nya tullagstiftning och en komplex momslagstiftning.

Att ha kontroll på sin internationella handel kan innebär att företag kan dra fördel av en lägre tull genom exempelvis frihandelsavtal och olika gynnsamma tullförfaranden. Att inte ha kontroll på tullen kan innebära att företag t ex kan få stopp i sina flöden då rätt dokumentation inte är på plats, och att felaktig tull och moms redovisas. För att uppgifterna ska blir korrekta krävs att företag har kontroll på tillämpliga varukoder, ursprungregler, beräkning av tullvärde etc. Vi har sett att felaktig hantering bl a lett till att företag har gått miste om tullförmåner, blivit debiterade straffavgifter och gått miste om avdragsrätt för importmoms. Vidare kan felaktigheter leda till att ett företag förlorar gynnsamma tillstånd.


Det är således av största vikt att företagens tull- och momshantering är korrekt eftersom det kan bli mycket kostsamt att göra fel. Vår erfarenhet är att många företag kan minska sina kostnader för tull och moms genom att se över sina rutiner kring gränsöverskridande handel.

 

Ulrika Badenfelt
ulrika.badenfelt@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.