Nytt förhandsbesked avseende möjlighet att fakturera styrelsearvode från eget aktiebolag

Beskattning av styrelsearvode

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Auktoriserad skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

I avvikelse från Skatteverkets ställningstagande från år 2008 har en oenig (4-3) Skatterättsnämnd den 21 december 2016 beslutat att tidigare mer restriktiv äldre praxis från år 1993 alltjämt gäller vid bedömning av om ett styrelsearvode kan faktureras från eget aktiebolag. För att kunna skattemässigt göra en sådan fakturering av styrelseuppdraget ska enligt Skatterättsnämndens majoritet uppdraget både vara begränsat i tiden och avse ett särskilt avgränsat uppdrag på sätt som var fallet i RÅ 1993 ref.55 (avgränsat s k saneringsuppdrag).


Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet. Skatteverket avser, enligt uppgift, att inte ändra sitt ställningstagande förrän Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avdömt frågan.


Många har idag följt Skatteverkets ställningstagande i vilka krav som bör ställas för att ett arvode från ett styrelseuppdrag ska kunna faktureras från eget aktiebolag.


Rättsläget är genom förhandsbeskedet oklart under vilka förutsättningar ett styrelsearvode kan utbetalas och beskattas hos ledamotens egna bolag. Det är av stor vikt att HFD klargör frågan.


Har ni några frågor rörande hantering av styrelsearvode så hjälper vi gärna till.


Kontakt:
Johnny Ekström
johnny.ekstrom@kpmg.se


Läs mer
Skatterättsnämndens förhandsbesked 2016-12-21 ( dnr 9-16/D)
Skatteverkets ställningstagande 2008-12-11. Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp.

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.