Stopplagstiftning för "kattrumpor" från och med den 28 oktober 2016

Stopplagstiftning avseende "kattrumpor"

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen den 27 oktober 2016 aviserat om en stopplagstiftning avseende så kallade kattrumpor med tillämpning från och med den 28 oktober.

1000

Kontakt

Carl Gudesjö

Partner, Corporate tax

KPMG i Sverige

E-post

Innebörden av förslaget är att en överlåtelse av en fastighet, från en fysisk person till en juridisk person eller svenskt handelsbolag till ett värde som överstiger skattemässigt värde för näringsfastigheter och omkostnadsbeloppet för privatbostadsfastigheter, utgör avyttring och ur ett inkomstskattehänseende inte ska betraktas som gåva. Följden blir en inkomstbeskattning. Förslaget kräver riksdagens godkännande. Vi bevakar givetvis utvecklingen vidare.


Välkommen att kontakta oss för mer information.
 

Läs mer 
Regeringens skrivelse 2016/2017:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.