Momssmäll för den privata omsorgssektorn

Momssmäll för den privata omsorgssektorn

Skatteverket har meddelat att det anser att uthyrning av personal inom social omsorg som huvudregel är momspliktig.

1000

Kontakt

Henrik Jonsson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Uthyrning av personal till verksamhet inom social omsorg inte längre momsfri

Sedan EU-domstolen i mars 2015 meddelade sitt avgörande i domen C-594/13, ”go fair” Zeitarbeit, har det funnits farhågor att det svenska undantaget för uthyrning av personal till omsorgsföretag kunde komma att förändras.

I Sverige har uthyrning av personal inom social omsorg varit undantaget från momsplikt. Detta undantag har vilat på att den personal som hyrs ut kommer att utföra omsorgstjänster i uppdragsgivarens verksamhet. Med anledning av nämnda EU-dom har Skatteverket publicerat ett ställningstagande i vilket de meddelar att uthyrning av personal till bolag som bedriver social omsorg som huvudregel är momspliktig. Med social omsorg förstås bl a barnomsorg, äldrevård, hemtjänst, personliga assistenter och HVB-hem.

I ställningstagande öppnar Skatteverket för att vissa möjligheter till fortsatt momsundantag dock kommer att finnas kvar.
 

KPMG:s kommentar

Privata omsorgsföretag som bedriver förskoleverksamhet och vårdboenden m m kan med anledning av Skatteverkets ställningstagande komma att få 25% ökad kostnad för inhyrd personal.

Offentliga tillhandahållare av omsorg med återbetalningsrätt kan däremot uppnå en liten fördel eftersom att uthyraren potentiellt sett kan sänka priset något med anledning av dennes möjlighet till avdrag för moms. Konkurrenssnedvridningen mellan offentligt och privat bedriven omsorg riskerar därmed att öka.

Viss osäkerhet har rått kring huruvida ställningstagandet kan begränsas till verksamhet inom social omsorg. Vi har dock via underhandskontakter fått bekräftat att Skatteverkets förändrade tolkning av momslagen enbart syftar till att träffa personaluthyrning till social omsorg.

Är ni ett omsorgsföretag med inhyrd personal eller ett bemanningsföretag som hyr ut personal till omsorgsbolag? Kontakta då gärna oss för en diskussion om vad förändringen får för effekt på just er verksamhet.

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.