Henrik Jonsson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Henrik arbetar sedan 2011 på KPMG, dessförinnan arbetade han sex år på Skatteverkets Utlandsenhet, bl a som Rättslig Kontaktperson. Henrik har momserfarenhet från de flesta branscher men tyngdpunkten ligger på fastigheter och internationella transaktioner. Henrik ingår även i KPMG:s etableringsgrupp som bistår utländska företag som vill starta verksamhet i Sverige.

  • University of Lund, Baltic Business School