Viktig kammarrättsdom om svenska investeringsfonder och hemvistintyg (skatteavtal)

Viktig kammarrättsdom om svenska investeringsfond...

Den 27 mars 2015 kom en för fondbranschen viktig (positiv) dom från Kammarrätten i Sundsvall.

1000

Kontakt

Nils Schmid

Partner & Head of Financial Services, Tax

KPMG i Sverige

E-post

Bakgrund

Svenska värdepappersfonder och specialfonder är sedan 1 januari 2012 befriade från svensk inkomstskatt på inkomst av tillgångar. De behandlas dock fortfarande ur skattesynpunkt som juridiska personer, d v s som obegränsat skattskyldiga och skattesubjekt, om än skattebefriade. Fonderna kan dock vara skattskyldiga till utländsk källskatt, t ex på utdelningar som de erhåller från utländska bolag.

Skatteverket har sedan 2012 hävdat att då svenska fonder inte längre rent faktiskt erlägger skatt, kan de inte anses vara "personer med hemvist" enligt de skatteavtal som bygger på OECDs modellavtal. De kan därmed inte omfattas av de förmåner skatteavtalen medför, såsom t ex nedsättning av utländsk kupongskatt. Skatteverket utfärdar därför inte hemvistintyg längre, se Skatteverkets ställningstagande den 24 april 2012.

De länder där källskatten innehålls skulle dock kunna ha en annan åsikt om skatteavtalens tillämplighet. Vissa länder kräver dock hemvistintyg för att nedsättning ska ske, vilket har medfört problem. Det har sedan 2012 också förelegat en osäkerhet i branschen rörande hanteringen av redovisningen av den utländska källskatten, påverkan på NAV etc, med hänsyn till frågan kring skatteavtalens tillämpning. 

Domen

Domen rör frågan om en svensk investeringsfond fortfarande kan anses vara ”skattskyldig” i Sverige och därmed "en person med hemvist" i skatteavtalets mening, vilket skulle medföra att Skatteverket ska utfärda hemvistintyg.

I det aktuella målet har Swedbank Robur Fonder i ett fall rörande skatteavtalet med Spanien överklagat Skatteverkets beslut att inte lämna hemvistintyg för 2013 för Swedbank Robur Europafond. Förvaltningsrätten i Härnösand gick på samma linje som Skatteverket, men nu har Kammarrätten i Sundsvall (en skiljaktig) i sin dom ändrat förvaltningsrättens dom och anser att den aktuella fonden får anses ha hemvist i avtalets mening och att Skatteverket därför ska utfärda hemvistintyg.

KPMGs kommentar

Vi ska analysera detta vidare och särskilt frågan om samtliga skatteavtal som bygger på OECDs modellavtal kan omfattas. Enligt vår mening tyder domen på att vi nu är tillbaka till vad som gällde före det att de svenska fonderna blev skattebefriade, d v s att de har möjlighet till nedsättning av utländsk kupongskatt.

Återstår att se om Skatteverket överklagar domen vilket måste ske inom tre veckor räknat från den 27 mars 2015.

 

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.