KPMG bedriver olika typer av nätverk och samarbeten för framtidens näringsliv och arbetsmarknad. Att vara ett ansvarsfullt företag är centralt för oss och vi investerar en del av vårt årliga resultat i det samhälle vi verkar.

Vårt engagemang sträcker sig bland annat över områdena hållbarhet, utbildning och jämställdhet. Som kunskapsföretag är utbildning och kunskapsbyggande väsentligt för de engagemang vi väljer att gå in i. Våra insatser består av både ekonomiska bidrag samt kunskapsdelning, tjänsteutveckling och frivilliginsatser. 

Partnerskap och engagemang

Mentor Sverige

KPMG är partner till Mentor Sverige, en ideell organisation som jobbar för att få unga att bli starkare och tro på sig själv. Mentor vill ge fler unga positiva förebilder, inspiration och kontakter inför framtiden i syfte att de ska nå sin fulla potential. Just Prosperity, eller välstånd, är ett av KPMG Sveriges fokusområden inom ESG. Genom Mentor Sverige kan vi på KPMG bidra positivt till vårt samhälle genom att nå ut till ungdomar, en målgrupp som alltid varit viktig för oss.

Läs mer om mentor

KPMG stöder skatterättslig forskning

KPMG är med och finansierar och lämnar forskningsstöd till olika universitet och högskolor, bland annat till skatterättslig forskning och utveckling vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) vid Stockholms universitet.

Stödet syftar till att förbättra och utöka den skatterättsligt vetenskapliga forskningen samt möjligheten att föra ut forskningsresultat till det praktiska näringslivet.

Läs mer om SCCL, Stockholm Centre for Commercial Law 

WomenCorporateDirectors

WomenCorporateDirectors (WCD) är världens största globala nätverk för kvinnor i styrelsepositioner och det svenska kapitlet lanserades under Almedalsveckan 2017. Sverige blev då det 78:e kapitlet inom WCD.

Inom nätverket bjuder vi in till exklusiva seminarier och träffar, där vi tillsammans med ledande profiler ur näringslivet diskuterar internationella politiska trender och kritiska utmaningar som dagens styrelser behöver hantera.

Läs mer om WomenCorporateDirectors i Sverige

Female Tech Engineer

Talangprogrammet Female Tech Engineer drivs av rekryteringsföretaget CoGig i syfte att få fler kvinnor och icke-binära att vara med och utveckla framtidens system och produkter inom tech. Samarbetet skapar möjlighet för målgruppen att knyta kontakter och bygga nätverk inför att de ska starta en karriär inom tech, för att främja en jämställd bransch. Talangnätverket riktar sig till kvinnliga och icke-binära ingenjörsstudenter i slutet av sin utbildning.

Läs mer om Female Tech Engineer

Sweden@CES

Consumer Electronic Show (CES) är världens största teknikevenemang och äger rum årligen i Las Vegas med tusentals utställare och deltagare från hela världen. KPMG sponsrar Sweden@CES tillsammans med Embassy of Sweden (Washington), Teknikföretagen, Business Sweden, GTI och Electrification Hub.

Tillsammans stödjer KPMG och Sweden@CES det svenska företagsnätverket i deras internationaliseringsresa genom att arrangera en nätverksfrukost och middag för svenska respektive nordiska bolag i Las Vegas. Vi erbjuder också gratis biljetter och mötesrum, vilket skapar möjligheter för affärer och internationella kontakter med etablerade relationer. Samtidigt ökar intresset från externa aktörer genom ett bredare nätverk med många företag istället för individuella företag.