KPMG bedriver olika typer av nätverk och samarbeten för framtidens näringsliv och arbetsmarknad. Att vara ett ansvarsfullt företag är centralt för oss och vi investerar en del av vårt årliga resultat i det samhälle vi verkar.

Vårt engagemang sträcker sig bland annat över områdena hållbarhet, utbildning och jämställdhet. Som kunskapsföretag är utbildning och kunskapsbyggande väsentligt för de engagemang vi väljer att gå in i. Våra insatser består av både ekonomiska bidrag samt kunskapsdelning, tjänsteutveckling och frivilliginsatser. 

Partnerskap och engagemang

Ung Företagsamhet

Som en del i vårt samhällsengagemang har vi valt att stödja Ung Företagsamhet (UF) i egenskap av Sverigepartner. UF engagerar varje läsår 50 000 UF-företagare, och samarbetet ger oss möjlighet att bidra med kunskap och rådgivning till unga entreprenörer.

Företagsamhet driver utveckling och genererar värden. För oss på KPMG är det självklart att uppmuntra och stödja initiativ som skapar arbetstillfällen och ökar möjligheterna till professionell utveckling på både individuell och företagsmässig nivå.

Läs mer om vårt engagemang i Ung Företagsamhet

WomenCorporateDirectors

WomenCorporateDirectors (WCD) är världens största globala nätverk för kvinnor i styrelsepositioner och det svenska kapitlet lanserades under Almedalsveckan 2017. Sverige blev då det 78:e kapitlet inom WCD.

Inom nätverket bjuder vi in till exklusiva seminarier och träffar, där vi tillsammans med ledande profiler ur näringslivet diskuterar internationella politiska trender och kritiska utmaningar som dagens styrelser behöver hantera.

Läs mer om WomenCorporateDirectors i Sverige

KPMG stöder skatterättslig forskning

KPMG är med och finansierar och lämnar forskningsstöd till olika universitet och högskolor, bland annat till skatterättslig forskning och utveckling vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) vid Stockholms universitet.

Stödet syftar till att förbättra och utöka den skatterättsligt vetenskapliga forskningen samt möjligheten att föra ut forskningsresultat till det praktiska näringslivet.

Läs mer om SCCL, Stockholm Centre for Commercial Law