KPMG vebinar: Uredba o ekonomskim merama zbog Covid 19: Fiskalne pogodnosti i direktna davanja privatnom sektoru

KPMG vebinar: Uredba o ekonomskim merama zbog Covid 19:

Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19. Imajući u vidu obuhvat i vrstu donetih mera, KPMG je na vebinaru razmotrio mere i pitanja na koja treba obratiti posebnu pažnju, jer verujemo da su od značaja za sva lica koja posluju u Srbiji.

1000

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us