Program prakse

Program prakse

Imaš velike planove. Mi ti omogućavamo da ih i ostvariš. Prijavi se na program prakse u KPMG

Imaš velike planove. Mi ti omogućavamo da ih i ostvariš.

Šta se podrazumeva pod praksom u KPMG-u?

Tokom trajanja prakse, možeš da...

  • Stekneš trening iskustvo koje organizujemo za sve praktikante u odeljenjima revizije, poreskom, finansijskom savetovanju i AAS
  • Imaš sopstvenog mentora koji će te uvesti u posao i pružati podršku
  • Gradiš mrežu profesionalnih kontakata, u okviru KPMG-a kao i klijenata sa kojima ćeš sarađivati
  • Stekneš iskustvo u konkretnim projektima u radu sa kolegama i klijentima
  • Stvoriš mogućnost da dobiješ stalno zaposlenje

Prati https://kpmg.oneassessment.com za otvorene konkurse programa prakse.

interns