Acord-cadru privind aplicarea articolului 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 în cazurile de telemuncă

Acordul se bazează pe prevederile articolului 16 alineatul (1) din Regulamentul 883/2004/CE privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Acordul se bazează pe prevederile articolului 16 alineatul (1) din Regulamentul 883/2004.

Statele membre ale Uniunii Europene plus Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Elveția și Marea Britanie au fost invitate să semneze un Acord-cadru (“Acord”) în domeniul securității sociale care va oferi angajatorilor și angajaților posibilitatea de a opta pentru menținerea în sistemul de securitate socială din țara în care angajatorul este înregistrat atunci când angajații lucrează în regim de telemuncă din țara de reședință, pentru o perioadă de timp mai mică de 50% din totalul activității (comparativ cu prevederile anterioare Acordului care menționau o perioadă maximă de 25%).

Acordul se bazează pe prevederile articolului 16 alineatul (1) din Regulamentul 883/2004/CE privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Intrarea în vigoare

Acordul va intra în vigoare la 1 iulie 2023, pentru acele țări care vor adera (vor semna) până la acel moment sau după 1 iulie 2023, pentru acele tări care vor adera la Acord dupa această dată, cu mențiunea că Acordul nu se va aplica retroactiv.

Aplicabilitate

Este important de menționat că Acordul va putea fi aplicat în cazul angajaților care își desfășoară activitatea folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Așadar, activitățile care nu presupun utilizarea tehnologiei informației nu fac obiectul Acordului.

Pentru a beneficia de prevederile Acordului, trebuie să existe o solicitare transmisă autorităților din țara de înregistrare a angajatorului, pentru eliberarea formularului A1.

Cu excepția câtorva situații specifice, solicitarea de eliberare a formularului A1 trebuie efectuată în avans, deoarece Acordul nu acoperă solicitările retroactive.

Valabilitatea formularui A1

Formularele A1 emise în baza Acordului pot avea o valabilitate de până la trei ani cu posibilitatea prelungirii, în condițiile îndeplinirii prevederilor Acordului.

Comentariu KPMG

În esență, chiar dacă Acordul nu a intrat în vigoare încă, considerăm important pentru companii să identifice situațiile în care angajații își desfășoară activitatea în regim de telemuncă dintr-o țară diferită de țara de înregistrare a angajatorului, pentru a putea determina în mod corect aplicabilitatea Acordului.

O astfel de analiza este necesară și în contextul cerinței conform căreia companiile și angajații trebuie să solicite în timp util și în avans eliberarea formularului A1, existând riscul ca cererile retroactive să fie respinse.

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte