Pe scurt

Prin Legea 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din data de 24 februarie 2023 au fost stipulate o serie de măsuri prin care se anuleaza diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii stabilite în sarcina firmelor care au acordat tichete cadou salariaților altor societăți. Vă prezentăm în continuare principalele măsuri care au intrat în vigoare începând cu data de 27 februarie 2023.

Prevederile privind amnistia fiscală pentru tichetele cadou reîncadrate

Legea 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale, care a stabilit amnistia fiscală pentru tichetele cadou reîncadrate din venituri din alte surse în venituri salariale, are în vedere doar „Diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului”.

Așadar, restituirile la cerere vor viza numai situațiile în care o societate a acordat tichete cadou salariaților altei societăți. În aceste cazuri inspectorii fiscali le-au recalificat în venituri salariale pentru care se datorează și contribuții sociale, cu toate că interpretarea inițială a fost că acestea se califică doar ca venituri din alte surse pentru care se datorează numai impozit pe venit. Din acest motiv, în legea pentru anularea unor obligații fiscale se mai specifică faptul că restituirile nu pot viza sumele plătite inițial de societăți ca impozit pe venit, acestea au în vedere doar sumele impuse suplimentar de către autoritățile fiscale.

Dreptul la restituirea sumelor impuse și plătite, la cererea contribuabilului

Dreptul de a cere restituirea sumelor amnistiate se poate exercita timp de cinci ani, perioadă care se calculează începând cu data de 27 februarie 2023, data intrării în vigoare a prezentei legi. Restituirile la cerere se aplică pentru tichetele cadou acordate de terți în perioada 26 mai 2006 până la data de 31 decembrie 2020.

Procedura legală

Amnistia se va aplica conform unei proceduri emise prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Procedura va cuprinde informații despre modalitatea în care se vor solicita sumele și cum se vor efectua rambursările. Ordinul președintelui trebuie emis, până în data de 29 martie 2023, adică în 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii. 

Comentariu KPMG

Până la apariția Ordinului sus-menționat, rămâne incertă modalitatea de recuperare a sumelor de această natură aflate în litigiu, fie în procedura administrativă, de contestație, fie în cea litigioasă, în instanță. De asemenea, rămâne neclară situația firmelor care nu au supus valoarea tichetelor acordate impozitării ca venituri din alte surse, ci le-au încadrat ca venituri din premii, neimpozabile în limita stabilită prin Codul fiscal.

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte