Actul normativ aprobat

În Monitorul Oficial nr. 86 din 31 ianuarie 2023 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Ordonanța transpune în legislația din România prevederile Directivei Europene 2021/514 din 22 martie 2021 (cunoscută sub denumirea “Directiva DAC7”), care modifică Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal.

Context

Autoritatile fiscale ale statelor membre consideră că nu dețin în prezent informații suficiente cu privire la veniturile obținute din activități comerciale desfășurate prin intermediul platformelor digitale, estimând că există un volum semnificativ de venituri nedeclarate. Astfel, Directiva DAC7 aduce un nou set de obligații de raportare pentru operatorii de platforme digitale care vor trebui să divulge către autoritățile fiscale anumite informații despre veniturile vânzătorilor care activează pe aceste platforme. Spre deosebire de inițiativa precedentă (Directiva DAC6) care avea în scopul analizei doar tranzacțiile transfrontaliere și viza alte categorii de intermediari, regulile DAC7 includ și raportări cu privire la tranzacțiile efectuate în cadrul aceleiași jurisdictii.

Ulterior raportării acestor informații, ele vor intra in sfera raportării automate de informații între autoritățile fiscale din țările membre UE, într-un efort de a identifica cât de timpuriu posibil anumite tentative de evitare a raportării veniturilor realizate prin intermediul acestor platforme digitale.

Cine are obligatia de raportare?

Operatorii de platforme digitale au obligația de raportare către autoritățile fiscale a informațiilor privind veniturile înregistrate de vânzătorii din platformă.

Operatorii de platforme sunt acele entități care pun la dispoziția vânzătorilor o întreagă platformă sau o parte a acesteia, pentru ca aceștia din urmă să poata fi conectați cu utilizatorii platformei pentru a-și desfășura activitatea. Platformă poate înseamna orice software, inclusiv un site web sau o parte a unui site web, aplicații (inclusiv aplicații mobile), care sunt accesibile utilizatorilor și care permit vânzătorilor să fie conectați cu alți utilizatori.

Definiția platformei digitale exclude software care permite exclusiv una din următoarele:

 • Procesarea plăților în legătură cu o activitate raportabilă.
 • Listarea sau promovarea de către utilizatori a unei activități relevante.
 • Redirecționarea sau transferarea utilizatorilor către o platformă.

Un operator de platforme va avea obligații de raportare dacă îndeplinește cel putin o condiție de mai jos:

 • Are rezidență fiscală în România sau într-un stat membru sau când nu are rezidență fiscală în România sau alt stat membru îndeplinește următoarele condiții:

i)                 Este constituit în temeiul legislației din România sau alt stat membru.

ii)                Are sediul conducerii efective în România sau alt stat membru.

iii)               Are un sediu permanent în România sau alt stat membru.

 • Nu este rezident fiscal în România sau în oricare alt stat membru, nu este administrat în Romania sau alt stat membru și nici nu are un sediu permanent în România sau în oricare alt stat membru, dar facilitează realizarea unei activități supuse raportarii de către un vânzător raportabil sau a unei activități care presupune închirierea unui bun imobil situat în România sau într-un stat membru.

Cu alte cuvinte, un operator de platforme digitale non-UE (operator de platforme terț) are obligatia de a se înregistra și de a raporta informații conform regulilor DAC7 atât timp cât se realizează o activitate supusă raportării, detaliată anterior.

Înregistrarea poate fi efectuată într-un singur stat membru, la alegerea operatorului de platforma terț. Ulterior efectuării acestei înregistrări, autoritățile fiscale vor notifica acest număr de înregistrare tuturor autorităților fiscale competente din statele membre.

Activități raportabile

Activitățile supuse raportării (activități relevante) trebuie să fie realizate în schimbul unei contraprestații, fiind activități din oricare din următoarele domenii:

 • Închirierea de bunuri imobile, inclusiv rezidențiale și comerciale, precum și de orice alte bunuri imobile și spații de parcare.
 • Servicii personale – servicii care implică o muncă pe bază de intervale de timp sau sarcini, prestată de una sau mai multe persoane care acționează fie independent, fie în numele unei entități și realizată la cererea unui utilizator, fie online fie în mod fizic, offline, după ce a fost facilitată prin intermediul unei platforme.
 • Vânzarea de bunuri.
 • Închirierea oricărui mijloc de transport.

Vânzători raportabili

Operatorii de platforme au obligația de a colecta și raporta informații referitoare la vânzătorii raportabili. Aceștia din urmă pot fi entități sau persoane fizice, utilizatori ai unei platforme, înregistrați pe platformă în orice moment din perioada de raportare, care desfășoară o activitate relevantă. Vânzătorii raportabili sunt doar cei activi (desfășoară o activitate relevantă în perioada de raportare sau i se plătește o contraprestație în legătură cu o activitate relevantă în timpul perioadei de raportare), rezidenți în România sau alt stat membru sau care au oferit spre închiriere un bun imobil situat în România sau alt stat membru.

Observăm astfel faptul că obligația de raportare se aplică indiferent de forma juridică a vânzătorului, având în vedere utilizarea pe scara largă a acestor platforme digitale.

Există totuși anumite categorii de vânzători excluși, după cum urmează:

 • Entități guvernamentale.
 • Entități ale căror acțiuni sunt tranzacționate în mod regulat pe o piață reglementată sau o entitate afiliată a unei entități ale cărei acțiuni sunt tranzacționate în mod regulat pe o piață reglementată.
 • O entitate pentru care operatorul de platformă a facilitat peste 2000 de activități relevante prin închirierea de bunuri imobile în cursul perioadei de raportare.
 • O entitate pentru care operatorul de platformă a facilitat mai puțin de 30 de activități relevante prin vânzarea de bunuri și pentru care valoarea totală a contraprestației plătite sau creditate nu a depășit echivalentul în lei a 2.000 euro în cursul perioadei de raportare.

Termene de raportare

Raportarea informațiilor către autoritățile fiscale se va face anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor celui în care vânzătorul a fost identificat în platformă. Primul termen de raportare va fi 31 ianuarie 2024 și va include informațiile aferente anului 2023.

Măsuri simplificate de raportare

Dacă există mai mulți operatori de platforme care au obligația de raportare, oricare operator este exonerat de a raporta aceste informații în România atât timp cât deține dovezi că aceleași informații au fost raportate de către un alt operator de platformă.

În cazul în care un operator de platformă rezident fiscal în Romania sau alt stat membru îndeplinește obligații de raportare în mai multe state membre, are opțiunea de a raporta informațiile necesare doar într-un singur stat membru.

De asemenea, un operator de platforme terț are obligația de a raporta informațiile necesare în România atât timp cât România este statul de înregistrare (reamintim, operatorul de platforme terț are opțiunea de a se înregistra într-un singur stat membru).

Sancțiuni de neconformare

Ordonanța introduce un set de amenzi pentru neconformare, precum și alte restricții care pot influența în mod negativ activitatea entităților implicate, atât a operatorilor de platforme cât și a vânzătorilor raportabili. Amenda pentru neînregistrarea operatorilor de platforme terți, nerespectarea procedurilor de diligență fiscală și respectiv neraportarea informațiilor solicitate/raportarea cu întârziere va fi stabilită în general între 20.000 lei și 100.000 lei, însă, după cum menționam, pot exista și alte restricții cu impact inclusiv asupra activității comerciale desfășurate, cum ar fi:

 • În cazul în care un vânzător nu comunică informațiile necesare către operatorul de platforma nici după primirea a două atenționări transmise ulterior solicitării inițiale, dar nu înainte de expirarea unui termen de 60 de zile de la solicitarea inițială, operatorul de platformă închide contul vânzătorului și nu îi permite acestuia să se înregistreze din nou pe platformă sau reține plata contraprestației către vânzător atât timp cât vânzătorul nu comunică informațiile solicitate. Neîndeplinirea acestor obligații de către operatorii de platforme se sacționează cu amendă stabilită în intervalul 20.000 lei – 100.000 lei.
 • În cazul în care operatorul de platformă terț nu se înregistrează în România sau în alt stat membru, este pasibil de amendă stabilită în intervalul 20.000 lei – 50.000 lei. În situația în care operatorul de platformă nu se înregistrează în termen de 30 de zile de la ultima sancțiune mentionată anterior, se va aplica încă o amendă stabilită în intervalul 20.000-100.000 lei și se va proceda la oprirea accesului la site-ul sau aplicația acestuia.
 • În cazul în care un operator de platforme terț înregistrat în România nu respectă obligația de raportare conform regulilor DAC7 dupa două atenționări din partea ANAF, aceasta îi va revoca înregistrarea. Înregistrarea se revocă cel târziu dupa expirarea unui termen de 90 de zile, dar nu înainte de expirarea unui termen de 30 de zile de la a doua atenționare.     

De asemenea, Ordonanța prevede anumite obligații și respectiv amenzi și la nivelul furnizorilor de rețele sau servicii electronice, după cum urmează:

 • În cazul în care un operator de platformă terț nu respectă obligația de înregistrare sau înregistrarea sa a fost revocată, autoritatea competentă din România (ANAF) solicită furnizorilor de rețele sau servicii de comunicații electronice oprirea accesului la site-ul sau aplicația operatorului de platformă (în 24 ore de la primirea solicitării), până când operatorul respectiv se înregistrează în România sau în alt stat membru (în termen de 24 ore de la notificarea primită de la ANAF).
 • Nerespectarea de către furnizorii de rețele sau servicii de comunicații electronice a obligațiilor de mai sus se sancționează cu amendă stabilită în intervalul 20.000 lei – 100.000 lei.

Comentariu KPMG

Prevederile Directivei DAC 7 au fost transpuse cu mici modificări în legislația din România. Detaliile administrative privind înregistrarea operatorilor de platforme la autoritatea competentă din Romania (ANAF) vor fi aprobate în termen de 90 de zile de la data publicarii Ordonanței.

Momentan am identificat o serie de aspecte care ar putea fi clarificate în detaliu de către autoritățile fiscale, în special legat de termenii definiți în cadru destul de larg în textul legislativ, cum ar fi definiția operatorilor de platforme digitale. Spre exemplu, nu este clar cum ar fi tratate serviciile de stocare în cloud, ele permițând vânzătorilor să fie conectați cu utilizatorii în scopul desfășurării activității acestora, în schimbul unei contraprestații.

Considerăm astfel că analiza încadrării în definiția operatorilor de platforme digitale potrivit textului Ordonanței ar trebui să reprezinte primul pas în analiza implicațiilor regulilor aduse de DAC7 la nivelul operatorilor de platforme digitale, concluzia nefiind întotdeauna una la care se ajunge facil.

La acest moment, am identificat câteva din categoriile de servicii digitale care ar putea intra în scopul analizei DAC7:

 • Platforme de tipul marketplace în care se pune la dispoziție o gamă largă de produse și servicii (cum ar fi îmbrăcăminte, bunuri de larg consum, mobilă, electronice,  electrocasnice, etc).
 • Platforme pentru servicii de închiriere mașini (așa-numitele platforme de car sharing).
 • Platforme pentru servicii de catering.
 • Aplicații de live streaming prin care se pot accesa diverse evenimente în baza unor sume plătite de utilizatori.
 • Furnizori de cursuri online acreditate.
 • Platforme digitale de închiriere în regim hotelier (cu excepțiile aferente menționate anterior).

Nu în ultimul rand, considerăm că operatorii de platforme vor trebui sa acorde o atenție sporită măsurilor de due diligence efectuate în scopul raportării conform regulilor DAC7, întrucât o blocare a contului unui vânzător ar putea duce automat la o scadere a câștigurilor operatorilor de platforme.

Nu avem informații în acest moment dacă autoritățile fiscale vor elabora un ghid metodologic de aplicare a măsurilor DAC7, care să aducă o mai mare claritate cu privire la implementarea efectivă a acestor reguli. 

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

Mai mult despre KPMG în România

Mai mult despre KPMG în România