Ce trebuie reținut?

Operatorii economici care intenționează să beneficieze de prevederile Ordonanței 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și să își restructureze obligațiile bugetare în sold la 31.12.2021 trebuie să aibă în vedere că 31 ianuarie 2023 este termenul limită până la care aceștia au obligația de a Notifica organul fiscal competent cu privire la intenția de restructurare.

Focus

Reamintim că mecanismul de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2021, ale operatorilor economici a fost instituit prin Ordonanța 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale procedură inițiată în urmă cu mai bine de trei ani.

Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale stabilește cadrul legal prin care contribuabilii care au obligații de plată restante la buget sa poată beneficia de mecanisme care urmăresc stimularea la plata voluntară a datoriilor fiscale de către contribuabili, prin restructurarea obligațiilor restante la 31 decembrie 2021 pe baza unui plan de restructurare, plată eșalonată și supravegherea fiscală pe perioada înlesnirii, cat si anularea unor obligații accesorii

Pentru a beneficia de aceasta măsura, contribuabilul trebuie să notifice organul fiscal competent  cu privire la intenția de restructurare până la data de 31 ianuarie 2023, sub sancțiunea decăderii, din dreptul de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare și să depună solicitarea de restructurare până la data de 31 iulie 2023, sub sancțiunea decăderii. Împreuna cu solicitarea de restructurare se depune și testul creditorului privat prudent care reprezintă o analiză de sine stătătoare din care rezultă că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent și diligent și care ar obține un grad mai mare de recuperabilitate a crențelor, în varianta restructurării, față de varianta executării silite sau a insolvenței.

Precizăm că în sensul Ordonanței 6/2019 prin obligații bugetare se înțeleg obligații de plată a oricăror sume care se cuvin bugetului general consolidat şi/sau bugetelor autorităților publice centrale şi locale individualizată în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central, în vederea recuperării.

Restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2022 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3)

Ce trebuie făcut?

  • Evaluarea eligibilității contribuabilului pentru aplicarea restructurării fiscale;
  • Întreprinderea tuturor demersurilor administrative pentru gestionarea procesului de intrare în procedura de restructurare fiscală;
  • Întocmirea planului de restructurare și a testului creditorului privat prudent;
  • Monitorizarea trimestriala a implementării planului de restructurare fiscală, inclusiv a modificărilor ulterioare ale acestuia;
  • Finalizarea planului de restructurare și obținerea deciziei de finalizare a înlesnirii la plată si a deciziei de anulare a obligațiilor bugetare accesorii și eventual principale, din partea autorităților fiscale;

Gestionarea întregului proces necesita cunoștințe și experiență în domenii variate, precum fiscalitate, analiză financiară, evaluare, asistență juridică și asistență specifică practicienilor în insolvență.

Echipa KPMG va poate oferi întreg suportul necesar cu privire la acțiunile descrise mai sus.

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte