Începând cu data de 01 Ianuarie 2023, ca urmare a transpunerii Directivei 2021/2101/UE (“Directivă”) în legislația locala (Ordinul nr. 2048/2022 emis de Ministrul Finanțelor Publice), devin aplicabile prevederile referitoare la raportarea publică a informațiilor referitoare la impozitul pe profit.

Principalele prevederi

Cu alte cuvinte, societățile parte din grupuri, dar și entitățile autonome întocmesc, publică și oferă acces la Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit. Această obligație de raportare publică a informațiilor privind impozitul pe profit aferent jurisdicțiilor se aplică, conform legislației locale, începând cu exercițiul financiar aferent anului 2023, respectiv cu primul exercițiu financiar care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2023 (în cazul entităților care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic). Raportul publicat de societățile din România care fac parte dintr-un grup va include informații referitoare la activitatea întregului grup, nu doar cele referitoare la activitatea din România. 

Accesați PDF pentru mai multe detalii

Cum poate KPMG să vă asiste?

Multinaționalele (atât cele cu societățile-mamă în UE, cât și în afara Uniunii Europene) ar trebui să analizeze daca li se aplică obligațiile instituite prin noile reglementări în ceea ce privește așa-numita raportare publică pentru fiecare țară („Public CbyC”), așa cum au fost introduse în legislația din România. Multinaționalele care se supun acestor obligații ar trebui sa se bazeze și pe procesul actual de raportare pentru fiecare țară în parte („Private CbyC”).

Credem că, pe lângă cerințele cantitative de raportare cerute de noile reguli de raportare publică a informațiilor privind impozitul pe profit („Public CbyC”), care vor fi aplicabile în UE, aspectele calitative complementare informațiilor raportate public sunt la fel de importante, în sensul asigurării unei transparențe sporite a informațiilor fiscale la care să aibă acces o categorie largă de utilizatori.

În acest sens, echipa KPMG specializată (KPMG Impact Tax Reporting) poate asista departamentul vostru fiscal în ceea ce privește metodologiile de extragere cu acuratețe a datelor necesare și de raportare a acestora în baza obligațiilor de raportare publică a informațiilor privind impozitul pe profit („Public CbyC”), precum și, în sens mai larg, a tuturor plăților de impozite și taxe, asigurând totodată îndrumare pe parcursul întregului proces de raportare și folosind în acest scop soluții tehnologice de cel mai înalt standard. 

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte