Pe scurt
Prin Ordonanța Guvernului nr. 31/2022 pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 857 din data de 31 august 2022 au fost aduse o serie de modificări de procedură fiscală. Vă prezentăm în continuare principalele noi prevederi, care au intrat în vigoare începând cu data de 3 septembrie 2022.

Comunicarea documentelor emise de ANAF prin SPV
Comunicarea de documente emise de ANAF prin SPV nu mai este o opțiune, ci devine singura modalitate de comunicare cu contribuabilii înrolați, titulari de SPV. Această măsură a avut în vedere faptul că deja contribuabilii s-au înrolat în sistemele de comunicare prin mijloace electronice ca să poată depune solicitări astfel că, atât pentru documentele primite cât și pentru cele comunicate de organele fiscale s-a impus utilizarea aceluiași canal. În plus, trebuie menționat că actul emis sub această formă se consideră comunicat la data postării lor în SPV, și nu în 15 zile de la această dată, cum a fost cazul până acum. Prin urmare, devine necesară accesarea mai frecventă a SPV-ului, astfel încât contribuabilii să nu decadă din dreptul de a contesta actele comunicate sau să rateze termene de scadență a unor obligații fiscale de plată.

Procedura soluțiilor fiscale individuale anticipate/acordurilor de preț în avans
Se limitează obiectul cererii pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate (SFIA) la o singură situație fiscală de fapt viitoare și o singură obligație fiscală principală. Nu se limitează numărul de cereri pe care le poate depune contribuabilul/plătitorul, ci doar includerea mai multor spețe într-o singură cerere, care a generat în trecut dificultăți în gestionarea și analiza pe fond a cererilor.

Se clarifică rolul unei discuții preliminare depunerii cererii de SFIA, care este unul exploratoriu și de înțelegere a unor aspecte cu caracter general referitoare la elaborarea de către contribuabil/plătitor a unei cereri pentru emiterea unei SFIA, care să îndeplinească cerințele impuse prin procedura de soluționare.

Nerezidenții care depun cereri de SFIA vor plăti o taxă de emitere de 5.000 de Euro. Menționăm că acești contribuabili nu beneficiau până în prezent de instrumentul soluției fiscale individuale anticipat și, prin urmare, a devenit necesară o clarificare cu privire la categoria de taxa de emitere aplicabilă.

Se reglementează restituirea taxei pentru emiterea SFIA sau a acordului de preț în avans (APA) în cazul în care contribuabilul/plătitorul solicită din proprie inițiativă renunțarea la cerere, oricând în primele 15 zile de la depunerea acesteia, termen alocat analizei prealabile. Analiza prealabilă are strict scopul verificării respectării condiţiilor legale de formă, precum şi confirmarea încasării tarifului pentru emiterea SFIA. De asemenea, taxa se restituie și în cazul în care cererea nu a fost luată în considerare de organul fiscal competent, la finalizarea analizei prealabile, și contribuabilul/plătitorul notificat despre acest fapt, optează pentru renunțarea la cerere și solicită restituirea taxei. Totodată, se introduc norme tranzitorii în cazul contribuabililor care au depus cereri de emitere a soluției fiscale individuale anticipate care au fost respinse.

Inspecția fiscală
Se introduce precizarea că rezerva verificării ulterioare se anulează ca urmare a inspecţiei fiscale ori a verificării situaţiei fiscale personale numai dacă acestea sunt finalizate cu raport de inspecție/raport de verificare și emiterea de decizii. Reamintim că atunci când se atinge dublul perioadelor maxime admise pentru inspecțiile fiscale, această procedură trebuie să înceteze fără a se emite un raport de inspecție și/sau decizie de impunere. Pentru a eficientiza procedurile respective, prin această ordonanță, Codul de procedură fiscală a fost completat cu menționarea explicită a faptului că în relația contribuabilului cu organele de inspecție fiscală pot fi utilizate și mijloacele electronice de comunicare la distanță. Totuși, s-a extins durata de efectuare a inspecției fiscale la firmele nerezidente de la maximum 45 de zile, cât era până acum, la maximum 180 de zile.

Analiza rezultatelor controlului antifraudă
Punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului întocmit ca urmare a unui astfel de control urmează să se analizeze la nivelul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscale și în măsura în care din această analiză reiese că este necesară refacerea controlului şi/sau a procesului-verbal/actului de control, după caz, conducătorul structurii dispune măsurile necesare conform celor constatate. Atât punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului, cât și analiza acestuia, vor fi avute în vedere de către organele competente.

Conform inițiatorului Ordonanței, scopul modificării a fost de a consolida rolul activ al organului de control fiscal, în virtutea principiului bunei-credințe, în sensul reglementării obligației organului de control fiscal de a analiza punctul de vedere exprimat de contribuabil/plătitor și, după caz, de a reconfigura constatările în situația în care argumentele contribuabilului/plătitorului sunt determinante.

Publicarea listelor contribuabililor care nu au obligaţii restante
Organul fiscal central, precum şi organul fiscal local, vor fi obligate să publice pe pagina de internet proprie lista contribuabililor persoane juridice care au declarat şi au achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu au obligaţii restante. Lista se publică trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

Scopul noii prevederi este aducerea la cunoștința opiniei publice a contribuabililor care se conformează fiscal.