Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

În data de 30 iunie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 102 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, prin care au fost adoptate reglementări fiscale specifice privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal. Prin noile reglementări instituite de actul normativ sunt preluate  recomandări ale experților Forumului Mondial din cadrul OCDE și ale Comisiei Europene referitoare la modul de implementare a Standardului Comun de Raportare privind conturile financiare.

De asemenea, se transpun în legislația națională normele europene privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal.

Aceste norme cu caracter internațional vizează obligația instituțiilor financiare raportoare (instituții de credit, instituții depozitare, entități de investiții sau companii de asigurări determinate) de a furniza ANAF informații referitoare la conturile financiare ale contribuabililor nerezidenți. În urma raportării, ANAF va face schimb de informații cu statele de rezidență ale acestor contribuabili în vederea creșterii eficienței colectării taxelor și impozitelor.

Principalele aspecte care trebuie avute în vedere se referă la:

 • noi proceduri fiscale administrative specifice aplicabile în comunicarea dintre ANAF și instituțiile financiare raportoare, respectiv pentru verificarea respectării procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în anexele 1 si 2 ale prezentei ordonanțe și a procedurilor de conformare prevăzute în anexa I la Acordul FATCA, precum și pentru monitorizarea instituțiilor financiare raportoare în cazul în care sunt raportate conturi nedocumentate. Astfel de proceduri administrative vor fi publicate de ANAF în lunile următoare (în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe);
 • obligația instituțiilor financiare raportoare de a păstra în format electronic și/sau letric toate înregistrarile obținute prin aplicarea procedurilor de diligență fiscală și de raportare, precum și a oricăror probe pe care s-au bazat în vederea conformării cu prevederile stabilite în anexele 1 si 2 ale prezentei ordonanțe pentru o perioadă de 10 ani de la termenul de raportare către ANAF;
 • obligația instituțiilor financiare raportoare de a aplica procedurile de raportare si de diligență fiscală pentru schimbul de informații referitoare la conturile finaciare incluse în anexele 1 și 2 ale prezentei ordonanțe;
 • informații privind conturile raportabile care vor fi schimbate între autoritățile fiscale române și autoritățile fiscale străine;
 • introducerea de sancțiuni și contravenții pentru instituțiile financiare raportoare pentru nerespectarea obligațiilor în materie de FATCA/CRS, după cum urmează:
  • amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru fiecare cont ce face obiectul raportării în cazul neraportării, raportării cu întârziere sau raportării incorecte ori incomplete de către instituțiile financiare raportoare a informațiilor în materie de FATCA/CRS;
  • amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare cont ce face obiectul raportării în cazul neaplicării de către instituțiile financiare raportoare a procedurilor de diligență fiscală, a procedurilor de raportare, a procedurilor speciale de diligență fiscală, precum și a procedurilor suplimentare de raportare și diligență fiscală în materie de FATCA/CRS;
  • amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei în cazul nerespectării obligației instituției financiare raportoare de a păstra toate înregistrarile obținute prin aplicarea procedurilor de diligență fiscală și de raportare conform prevederilor prezentei ordonanțe;
  • amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare cont ce face obiectul raportării în cazul nefurnizării de informații și documente la cererea ANAF.

Comentariu KPMG:
Menționăm că prevederile prezentei ordonanțe sunt aplicabile începând cu data de 30 iunie 2022, excluzând prevederile referitoare la sancțiuni care vor intra în vigoare în 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei ordonanțe, acestea neavând un caracter retroactiv.

Având în vedere cuantumul amenzilor nou introduse, devin cruciale, pe lângă raportarea în sine, aplicarea de o manieră consistentă de către instituțiile financiare raportoare a procedurilor de diligență fiscală, precum și păstrarea tuturor înregistrărilor, informațiilor si documentelor legate de aplicarea procedurilor de diligență fiscală și de raportare, pentru a putea fi furnizate la cerere reprezentanților ANAF.