Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

Mai mult despre KPMG în România

Printre cele mai importante modificări, amintim:

 • Anumiți intermediari au obligații suplimentare privind câștigurile de capital realizate prin intermediul lor. Aceștia sunt „intermediarii definiţi potrivit legislaţiei în materie, societăţile de administrare a investiţiilor, societăţile de investiţii autoadministrate, administratorii de fonduri de investiţii alternative, rezidenţi fiscali români sau nerezidenţi care au în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar”.
 • Pe lângă obligațiile de calculare a câştigului/pierderii pentru fiecare transfer/operaţiune efectuat/efectuată pentru contribuabil, de raportare a informațiilor privind căștigurile / pierderile anuale către contribuabil și ANAF, acești intermediari au și obligații privind calcularea, reţinerea la sursă, declararea şi plata impozitului pe venit pentru fiecare tranzacție, atât pentru veniturile obţinute din România, cât şi pentru cele obţinute din străinătate, altele decât din transferul aurului de investiţii.
 • Pentru caștigurile realizate prin acești intermediari, cotele de impozitare au scăzut la 1%, respectiv 3%, dupa cum urmează:
  • în cazul titlurilor de valoare:
   • prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;
   • prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;
  • în cazul operaţiunilor cu instrumente financiare derivate:
   • prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câştig din efectuarea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;
   • prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din efectuarea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii”.
 • În vederea determinării caștigului de capital, valoarea fiscală se calculează prin aplicarea metodei preţului mediu ponderat, cuprinzând şi costurile aferente transferului/operaţiunii, pe fiecare simbol, indiferent de perioada de deţinere.
 • Pierderile obţinute din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate, efectuate prin entităţile vizate de Lege, nu se reportează şi nu se compensează, acestea reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului.
 • Legea include de asemenea și câteva măsuri tranzitorii privind câștigurile de capital realizate în anul în curs, i.e. in 2022.

Comentariu KPMG

Observăm din textul legii că tratamentul fiscal favorabil (i.e. cotele de impozitare reduse) se aplică doar în cazul tranzacțiilor derulate prin intermediari din România sau nerezidenți care au în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar. În restul cazurilor, cota de impozitare rămâne aceeași, i.e. 10%, ceea ce poate fi considerat discriminatoriu. Se poate ajunge în situații în care pentru același venit, din aceeași sursă, cota de impozitare să fie diferită. În plus, în expunerea de motive, scopul legii este de a stimula bursa internă, atragerea de investitori și creșterea finanțării companiilor rezidente în România. Însă, așa cum este formulată legea, tratamentul fiscal favorabil nu are legatura cu piața/bursa și nici cu emitentul titlului respectiv (cel puțin pentru valorile mobiliare), astfel, în practică, pot fi situații în care un investitor tranzacționează printr-un broker din România titluri ale unor companii străine, pe piețe străine, beneficiind de cotele favorabile de impozitare.