Legea 72/2022 – amnistia diurnelor recalificate fiscal și modificarea regimului acestora

S-a publicat Legea nr. 72 pentru anularea unor obligații fiscale şi pentru modificarea unor acte normative.

S-a publicat Legea nr. 72 pentru anularea unor obligații fiscale

  • 1000

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

Mai mult despre KPMG în România

Amnistia fiscală privind indemnizațiile acordate pe perioada delegării/detașării

Începând cu 4 aprilie 2022, se anulează diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei țări, de către angajați ai angajatorilor români care și-au desfășurat activitatea pe teritoriul altei țări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a prezentei legi.

Amnistia vizează astfel datoriile fiscale neplătite precum și datoriile fiscale plătite deja de companii, cu posibilitatea de restituire a banilor deja achitați, la cererea contribuabililor. Anularea obligațiilor fiscale se va efectua din oficiu, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care se va comunica contribuabilului. Important de menționat este faptul că, dacă anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligații, acesta nu mai comunică decizia de impunere.

Procedura de aplicare a amnistiei, se aprobă prin ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală din România, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

În plus, se clarifică faptul că organele fiscale vor mai putea reîncadra fiscal sumele acordate sub forma indemnizaţiei de delegare, a indemnizaţiei de detaşare, inclusiv a indemnizaţiei specifice detaşării transnaţionale și a prestaţiei suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate primite de salariați, doar ca urmare a controalelor realizate de organele competente ale Inspecției Muncii cu privire la situaţiile de delegare, detaşare, detaşare transnaţională în care se pot afla salariaţii.

Modificarea tratamentului fiscal pentru diurne și indemnizațiile de mobilitate

Conform noilor prevederi, introduse de Legea 72/2022, se va modifica și tratamentul fiscal aplicabil indemnizației de delegare, indemnizației de detașare, indemnizației de detașare transnațională precum și a prestațiilor suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate.

Începând cu veniturile aferente lunii mai 2022, prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se modifică astfel încât valoarea indemnizației de delegare, indemnizației de detașare, indemnizației de detașare transnațională, prestațiilor suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, sunt exceptate de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale ale angajatului și angajatorului, atât timp cât sumele acordate se încadrează în următoarele limite:

  • în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat sau în limita a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic, după caz;
  • în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat sau în limita a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic, după caz.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii/remunerații se calculează prin raportarea celor 3 salarii/remunerații la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.

Comentariu KPMG

Modificările aduse au aliniat tratamentul fiscal al remunerațiilor aferente clauzei de mobilitate cu tratamentul fiscal favorabil aplicabil indemnizațiilor de delegare (i.e. diurne) și detașare, astfel, aducând un beneficiu real industriilor ce folosesc cu precădere angajați mobili, cum ar fi industria de curierat sau transport, precum și în cazul echipelor de vânzări mobile.