Rapiditatea mișcării bunurilor și a lanțului logistic pot defini succesul unei companii prin avantajul semnificativ pe care îl conferă și prin diferențierea față de competiție. Pentru facilitarea activității lor vamale, companiile pot aplica pentru obținerea autorizației pentru Înscrierea în Evidențele Declarantului, o simplificare a proceselor de vămuire prin derogarea de la procedurile standard de import/export. 

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte