ANAF a actualizat documentația tehnică pentru SAF-T și a publicat Ghidul Contribuabilului

ANAF a publicat și documentația tehnică actualizată în ceea ce privește noua procedură de raportare.

ANAF a publicat și documentația tehnică actualizată în ceea ce privește noua procedură.

Pe scurt:
Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) este un standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile între contribuabili și autoritățile fiscale. Acest standard a fost conceput de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică („OECD”) în anul 2005, versiunea cea mai recentă fiind OECD SAF-T 2.0, versiune pe care se bazează și autoritățile din România. Declarația D406 (SAF-T) este un fișier în format electronic, bazat pe XML, standardizat internațional pentru trimiterea de rapoarte fiscale, de raportare TVA, de la societăți către autoritățile fiscale.

Ghidul Contribuabilului aduce o serie de clarificări în ceea ce privește termenele de declarare, obligațiile la nivelul contribuabililor, potențiale contravenții, precum și anumite specificații tehnice în ceea ce privește elementele obligatorii.

Principalele puncte de interes pentru Contribuabili

Termenele de depunere
Conform Ghidului Contribuabilului, Declarația informativă D406 se va depune în format electronic, termenul limită de depunere fiind:

  • până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informații decât cele privind Stocurile și Activele).
  • până la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, în cazul Declarației informative D406-Active (mijloace fixe).
  • în termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul Declarației informative D406-Stocuri.

Obligația de furnizare a fișierului SAF-T
Prin Ordin al Președintelui ANAF, se va stabili obligația de depunere a Declarației informative D406 pentru fiecare categorie de contribuabili:

  • pentru marii contribuabili – de la data de 1 ianuarie 2022;
  • pentru contribuabilii mijlocii obligația de raportare va interveni în cursul anului 2022;
  • pentru contribuabilii mici – începând cu anul 2023;
  • pentru contribuabilii nou înregistrați– de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declarației informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referință pentru categoria în care au fost înscriși.

Contribuabilii trebuie să depună Declarația Informativă D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA). Contribuabilii care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA vor depune fișierul SAF-T trimestrial.

Contravenții aplicabile
Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a Declarației informative D406 sau depunerea incorectă ori incompletă a acesteia, constatată de ANAF, va atrage contravenții, în conformitate cu prevederile art. 337 - Contravenții în cazul declarațiilor recapitulative (care va fi aplicat și Fișierului SAF-T) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Mai precis:

  • amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul nedepunerii acestei declarații în termenele legale, respectiv
  • amendă de la 500 lei la 1.500 lei în cazul depunerii de declarații incorecte or incomplete.

Totuși, având în vedere complexitatea și noutatea acestei obligații de raportare, contribuabililor li se va acorda o perioadă de grație de trei luni pentru prima raportare, de la data când obligația de depunere devine efectivă pentru respectivul contribuabili. De exemplu, nu se sancționează contravențional nedepunerea sau depunerea incorectă ori incompletă a Fișierului SAF-T aferent lunilor ianuarie, februarie și martie 2022, dacă acestea sunt depuse corect și complet până în ultima zi a lunii aprilie, respectiv într-un termen de maxim 3 luni de la data primului termen limită de depunere pentru prima Declarație informativă D406.

În vederea pregătirii pentru această nouă obligație declarativă, ANAF pune la dispoziția contribuabililor, programul de testare voluntară în perioada preliminară introducerii obligațiilor de raportare. Prin testarea voluntară orice contribuabil poate testa Declarația informativă D406T, ce include și fișierul XML în format SAF-T fără ca datele transmise să fie preluate în cadrul analizelor fiscale realizate de direcțiile interne din cadrul ANAF.

Programul de testare voluntară este deschis și furnizorilor de aplicații financiar-contabile, sisteme ERP și/sau alte tipuri de aplicații cu ajutorul cărora se vor pregăti și se vor depune de către contribuabili Declarațiile informative D406.

Conform informațiilor disponibile, programul de testare voluntară a Declarației informative D406T va începe la data de 16 august 2021.

Comentariu KPMG

Recomandăm tuturor contribuabililor (nu doar celor care sunt clasificați în categoria de Mari Contribuabili), să înceapă pregătirile pentru a se asigura că se vor putea conforma noilor cerințe, să analizeze în detaliu sistemele informatice interne și să identifice cele mai bune și mai eficiente soluții de colectare a informațiilor necesare completării Declarație informative D406.

KPMG vine în sprijinul contribuabililor cu o echipa mixtă de profesioniști atât din domeniul fiscal, cât și specialiști în IT pentru a găsi cele mai bune soluții pentru această nouă provocare.

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

Mai mult despre KPMG în România