Legea nr. 58/2021 – pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020, cu modificări importante

Legea nr. 58/2021 – pentru aprobarea OUG 211/2020

În Monitorul Oficial nr. 345 din 5 aprilie 2021, a fost publicată Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-Cov-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă. Principala modificare adusă de prezenta lege este creșterea la 80% a procentului până la care angajatorii pot reduce timpul de muncă al salariaților pe durata stării de urgență/alertă/asediu precum și pentru o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu.

1000
Mădălina Racovițan

Madalina Racovitan, Tax Partner, Head of People Services

KPMG in Romania

E-mail

Modificări aduse de Legea 58/2021 asupra dispozițiilor O.U.G. nr. 132/2020, aplicabile începând cu data de 8 aprilie 2021

  • Creșterea de la 50 % la 80% a procentului până la care poate fi redus timpul de muncă al salariaților cu normă întreagă, din durata zilnică, săptămânală sau lunară, pe durata stării de urgență/alertă/asediu precum și pentru o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu.
  • Măsura de reducere a timpului de muncă poate fi luată doar cu acordul organizației sindicale îndreptățite să negocieze contractul colectiv ori, în cazul în care aceasta nu există, cu acordul reprezentanților salariaților.
  • Din cuprinsul ordonanței este eliminat textul prin care se menționa că măsura reducerii timpului de muncă poate fi luată doar cu respectarea dispozițiilor art. 41 alin. 3) lit. f) din Codul Muncii, dispoziții ce fac referire la faptul că un contract individual de muncă poate fi modificat doar prin acordul părților în ceea ce privește modificarea timpului de muncă și a celui de odihnă.
  • Perioada minimă, de 5 zile lucrătoare, pentru care măsura trebuie aplicată se va determina prin raportare la o perioadă de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii, și nu prin raportare la 5 zile lucrătoare pe lună.
  • Modul de determinare a cuantumului indemnizației de care beneficiază salariații afectați de măsura reducerii timpului de lucru, se schimbă, iar aceasta va reprezenta 75% din salariul de baza brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.
  • Se introduce posibilitatea ca în situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația aferentă reducerii temporare a activități, să poată fi suplimentată de către angajator cu sume reprezentând diferența până la nivelul salariului de bază corespunzător locului de muncă, fără ca această diferență să poată fi decontată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
  • Angajatorilor, prin excepție, le este permisă angajarea pentru înlocuirea salariaților al căror program de muncă a fost redus, dacă încetarea contractului individual de muncă are loc în condițiile art. 56, 61 și 81 din Legea 53/2003 – Codul Muncii (respectiv încetare de drept, concediere dispusă pentru motive ce țin de persoana salariatului, demisia angajatului).

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte