Noi reguli pentru comerțul de bunuri cu Marea Britanie aplicabile din ianuarie 2021

Noi reguli pentru comerțul de bunuri cu Marea Britanie

După negocieri intense, Comisia Europeană a ajuns pe 24 decembrie 2020 la un acord cu Marea Britanie cu privire la condițiile viitoarei cooperări cu Uniunea Europeană (UE) după încheierea perioadei de tranziție post-Brexit, acord care acoperă pe larg comerțul cu mărfuri.

1000
Alin Negrescu

Partener Consultanță Fiscală, Head of Automotive & Industrial Markets

KPMG in Romania

E-mail

Cu toate acestea, chiar și cu aplicarea noului Acord comercial și de cooperare UE-Marea Britanie, există schimbări majore începând cu 1 ianuarie 2021. La această dată, Marea Britanie a părăsit piața unică și uniunea vamală cu UE, iar dreptul UE, precum și toate politicile și acordurile încheiate nu mai sunt aplicabile. Astfel, libera circulație a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor și a capitalului între Marea Britanie și UE s-a încheiat.

Pentru a-și păstra relația comercială reciproc avantajoasă, ca parte dintr-un parteneriat economic mai larg, cele două părți au convenit ca relațiile comerciale dintre ele să se desfășoare fără taxe vamale sau contingente și să fie aplicabile mecanisme de reglementare și de cooperare vamală, precum și dispoziții care să asigure condiții echitabile pentru o concurență deschisă și loială.

Principalele prevederi ale acordului legate de comerțul de bunuri

Pe 24 decembrie 2020, echipele de negociere din partea UE și Marie Britanie au ajuns la un „acord de principiu” cu privire la textul unui nou „Acord comercial și de cooperare” cu scopul de a reglementa relațiile dintre cele două părți odată cu încheierea perioadei de tranziție la 31 decembrie 2020. Deși prevederile noului Acord între UE și Marea Britanie nu se apropie de nivelul de cooperare existent între cele două părți în perioada în care Marea Britanie a fost membru al UE, acesta oferă o bază solidă pentru păstrarea relațiilor comerciale în viitor.

Astfel, acordul dintre UE și Marea Britanie depășește recentele acorduri de liber schimb dintre UE și alte țări terțe, prin prevederea de taxe vamale zero pentru toate mărfurile. Pentru a beneficia de aceste preferințe tarifare, companiile trebuie să demonstreze că produsele lor îndeplinesc toate cerințele necesare cu privire la originea bunurilor, conform regulilor prevăzute în Acord. Pentru a facilita conformarea și a reduce birocrația, Acordul permite comercianților să auto-certifice originea mărfurilor.

Cu toate acestea, toate controalele și formalitățile vamale impuse de legislația UE (în special Codul vamal al Uniunii) au început să se aplice tuturor mărfurilor care intră pe teritoriul vamal al UE din Marea Britanie sau, respectiv, care sunt exportate în Marea Britanie. Totuși, ca urmare a încheierii Acordului, procedurile vamale vor fi simplificate, așa cum au convenit ambele părți. Un alt aspect asupra cărora părțile au decis să coopereze este recuperarea taxelor vamale și lupta împotriva fraudei TVA și a altor impozite indirecte.

Comentariu KPMG

Comerțul cu Marea Britanie în condițiile acestui Acord - chiar dacă este unul ambițios, cu taxe vamale zero - va fi inevitabil foarte diferit în comparație cu comerțul de pe piața liberă din interiorul UE, unde nu sunt necesare formalități vamale. Prin urmare, recomandăm companiilor care achiziționează sau livrează bunuri din/în Marea Britanie să acorde o atenție sporită analizării prevederilor Acordului încheiat în decembrie între UE și Marea Britanie.

 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte