Legea nr. 282/2020, pentru aprobarea O.U.G nr. 132/2020, cu modificări importante

Legea nr. 282/2020, pentru aprobarea O.U.G nr. 132/2020

În Monitorul Oficial numărul 1201 din data de 09.12.2020 a fost publicată Legea nr. 282/2020, pentru aprobarea O.U.G. nr. 132/2020. Acest act normativ produce modificări asupra dispozițiilor ordonanței aprobate, cu privire la durata pentru care se poate beneficia de măsura reducerii timpului de lucru și a modului de transmitere în Revisal a acestei măsuri.

1000
Mădălina Racovițan

Madalina Racovitan, Tax Partner, Head of People Services

KPMG in Romania

E-mail

Se aduc clarificări atât cu privire la procedura ce trebuie urmată pentru ca angajatorii să își deconteze din bugetul asigurărilor pentru șomaj indemnizația plătită angajaților ca urmare a reducerii timpului de lucru, cât și cu privire la regimul asigurărilor pentru șomaj pentru perioada în care angajaților le este aplicată această măsură. În plus, se fac precizări cu privire la condițiile necesare pentru ca angajatorii să poată aplica pentru sprijinul financiar de 2.500 RON acordat pentru fiecare telesalariat.

Modificări produse de Legea 282/2020 asupra dispozițiilor prevăzute în OUG 132/2020

  1. Se extinde perioada în care angajatorii pot aplica măsura reducerii programului de lucru, prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea 53/2003 – Codul Muncii, și astfel se permite ca această măsură să se aplice nu doar pe durata stării de urgență/alertă/asediu ci și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu. Perioada minimă lunară pentru care se poate aplica rămâne de 5 zile, însă se elimină prevederea conform căreia acestea trebuiau să fie consecutive. 
  2. Este eliminată obligația pe care angajatorii o aveau de a transmite în Revisal măsura de reducere a timpului de lucru. 
  3. În privința decontării indemnizației pentru reducerea timpului de lucru se dispune că sumele ce sunt suportate inițial de către angajator pentru plata indemnizației urmează a fi decontate în cel mult 5 zile de la emiterea deciziei Agenției pentru ocuparea forței de muncă. De asemenea, prin introducerea art. 1^1 se precizează documentele pe care angajatorul trebuie să le depună pentru decontarea indemnizației și termenele ce trebuie respectate.
  4. Se redefinește lista documentelor pe care angajatorii trebuie să le depună împreună cu cererea pentru solicitarea decontării indemnizațiilor aferente reducerii programului de lucru. 
  5. Se restrânge interdicția angajatorului de a angaja personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. Astfel, această interdicție se aplică la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare.
  6. În ceea ce privește interdicția de acordare de bonusuri echipei de management în perioada reducerii programului de lucru, din definirea acestei restricții a fost eliminată sintagma „și alte adaosuri”, rămânând astfel interdicția doar la nivelul bonusurilor. 
  7. Prin derogare de la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă, perioadele în care angajații beneficiază de reducerea timpului de muncă și de indemnizația aferentă acestei măsuri, constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj acordată potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
  8. O ultimă modificare produsă asupra OUG 132/2020 privește sprijinul financiar de 2.500 RON ce se acordă angajatorilor pentru fiecare telesalariat și astfel se dispune că de această sumă pot să beneficieze, până la data de 31 decembrie 2020, și angajatorii ai căror angajați au lucrat cel puțin 15 zile în regim de telemuncă nu doar în perioada stării de urgență ci și în perioada stării de alertă.

Comentariu KPMG 

De reținut că începând cu data de 12 decembrie 2020, când acest act normativ va intra în vigoare, se vor anula o parte din prevederile Ordonanței de urgență nr. 211/7 decembrie 2020, dintre prevederile căreia o reamintim pe aceea care creștea procentul de reducere a timpului de lucru de la 50% la 80%.
 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte