OUG nr. 153/2020 - noi facilități fiscale privind impozitarea companiilor și clarificări ale celor deja acordate

OUG nr. 153/2020 – noi facilități fiscale

În Monitorul Oficial nr. 817 din data de 04.09.2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 153/2020 (în continuare „OUG 153”), prin care se instituie o măsură de reducere a impozitului pe profit, a impozitului pe venitul microîntreprinderilor, dar și a impozitului specific. OUG 153 aduce completări și pentru Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale, pentru clarificarea modului de acordare a bonificației la definitivarea impozitului pe profit datorat prin declarația anuală.

1000
Rene Schob

Partener, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii

În scopul stimulării capitalizării societăților, precum și pentru deblocarea fluxurilor de numerar, conform prevederilor OUG 153, se acordă reduceri pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, impozit pe venitul microîntreprinderilor și impozit specific unor activități.

Reducerile acordate variază și se aplică pentru situațiile în care contribuabilii:

  • înregistrează capitaluri proprii pozitive, stabilite potrivit reglementărilor contabile, la sfârșitului anului fiscal, nivelul reducerii fiind 2%;
  • înregistrează creșteri ale capitalurilor proprii, în anul curent față de anul de referință 2020, respectiv față de anul precedent;
  • pentru creșterea capitalului propriu ajustat în anul curent față de anul precedent, nivelul reducerii variază între 5-10% în funcție de intervalele de creștere anuală a capitalului propriu ajustat (i.e. până la 5%, peste 25%);
  • pentru creșterea capitalului propriu ajustat în anul curent, față de anul de referință 2020, nivelul reducerii este 3%, dacă procentul minim de creștere a capitalului propriu ajustat se încadrează în valorile de mai jos: 

  2022

5%

  2023

10%

  2024

15%

  2025

20%

Reducerea de 3% se aplică doar începând cu anul 2022. 

În cazul în care sunt îndeplinite două sau trei din condițiile de aplicare a reducerii, procentele se cumulează. Acordarea reducerilor se aplică doar dacă se îndeplinește concomitent și condiția de a se înregistra capitaluri proprii pozitive.

OUG 153 cuprinde și prevederi specifice pentru aplicarea reducerilor în cazul contribuabililor care au an fiscal modificat. De asemenea, se aduc și precizări cu privire la stabilirea capitalului propriu ajustat în situația operațiunilor de reorganizare, dar și în cazul contribuabililor care în anul pentru care datorează impozit, creează sedii permanente ale persoanelor juridice străine, ca urmare a operațiunilor de fuziune, divizare totală, divizare parțială, transferurilor de active și schimburilor de acțiuni în care sunt implicate societăți din două sau mai multe state membre.

Cu privire la aplicarea reducerilor mai sus menționate, sunt excluse instituțiile din domeniu financiar bancar, al pieței de capital, asigurări și reasigurări, întrucât acești contribuabili au cerințe specifice legate de capital, stabilite în mod distinct potrivit reglementărilor naționale și europene.

Reducerea de impozit se aplică la impozitul datorat pe întregul an fiscal, în cazul plătitorilor de impozit pe profit și celor de impozit pe venitul microîntreprinderilor. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul anual datorat, diferența se scade din impozitul aferent trimestrelor anterioare, prin depunerea unei declarații rectificative. Pentru contribuabilii plătitori de impozit specific unor activități, reducerea se aplică la impozitul datorat pentru semestrul II.

Termenele pentru depunerea declarațiilor și plata impozitului se prelungesc până la 25 iunie inclusiv a anului următor pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, impozit pe venitul microîntreprinderilor, dar și a impozitului specific.

Pentru contribuabilii cu anul fiscal modificat, calculul și depunerea declarației anuale de impozit pe profit se va efectua până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.

Completarea OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale

Cu privire la declarația anuală privind impozitul pe profit, bonificația aplicată se scade din valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, nivelul maxim al bonificației limitându-se la valoarea impozitului respectiv.

În situația contribuabililor cu an fiscal modificat, aceștia vor beneficia de bonificație pentru diferența de impozit pe profit datorat, determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal. Astfel, se aplică și pentru diferența de impozit pe profit datorat dacă aceasta este plătită până la termenul scadent cuprins în perioada 26 decembrie 2020, 25 februarie 2021 inclusiv.

Contribuabilii cu an fiscal modificat, care nu au beneficiat de bonificații, pot face acest lucru prin depunerea unei declarații rectificative.

Bonificația se acordă și pentru impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială, care se stinge cu impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali precedenți. Aceste prevederi se aplică și pentru stingerile efectuate pentru impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I şi II ale anului 2020, respectiv pentru cele aferente perioadelor 25 iunie -25 decembrie pentru contribuabilii cu anul fiscal modificat, cu impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali precedenți.

Aceste prevederi sunt aplicabile și contribuabililor care au depus declarația privind impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială aferentă trimestrelor I şi/sau II ale anului 2020, respectiv pentru perioadele scadente pentru contribuabilii cu anul fiscal modificat, fără aplicarea bonificațiilor prin depunerea unei declarații rectificative.

Loteria bonurilor fiscale

Începând cu data intrării în vigoare a OUG 153 se suspendă extragerile lunare şi ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale. Extragerile Loteriei bonurilor fiscale se vor relua în termen de 90 de zile de la data încetării stării de alertă/urgenţă, după caz.

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte