S-a modificat legea privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale

Legea privind detașarea salariaților

Legea 172 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale fost publicată în MO nr. 736 din 13 august 2020. Modificarea vine ca urmare a transpunerii Directivei (UE) 2018/957 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale.

1000
Mădălina Racovițan

Madalina Racovitan, Tax Partner, Head of People Services

KPMG in Romania

E-mail

Găsiți aici principalele modificări aduse de Legea 172/2020, așa cum erau prezentate în proiectul de lege trimis către promulgare. Legea 172/2020 a fost însă promulgată cu modificări față prevederile proiectului. Detaliem mai jos principalele modificări.

  • Definiția salariatului detașat de pe teritoriul României este corelată cu prevederile Regulamentului privind coordonarea sistemelor de securitate socială: 

Salariatul detașat de pe teritoriul României este salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul României, care, pe o perioadă limitată de timp, dar nu mai mult de 24 de luni, conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială* , desfășoară muncă pe teritoriul unui alt stat membru, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, pe perioada executării contractului încheiat cu angajatorul din celălalt stat membru, astfel cum este prevăzut la art. 5 alin. (2), în cadrul prestării de servicii transnaționale.

Această limitare nu este însă prevăzută în Directiva (UE) 2018/957.

  • Definiția indemnizației specifice detașării transnaționale este corelată cu prevederile Codului Fiscal: 

Indemnizația specifică detașării transnaționale este indemnizația destinată să asigure protecția socială a salariaților acordată în vederea compensării inconvenientelor cauzate de detașare, care constau în îndepărtarea salariatului de mediul său obișnuit, fiindu-i aplicabil regimul fiscal prevăzut la art. 76 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal**, cu modificările și completările ulterioare.

  • Din textul legii a fost eliminată prevederea conform căreia:

Indemnizația specifică detașării transnaționale se consideră a fi acordată integral cu titlu de rambursare a cheltuielilor generate de detașare, în cazul în care angajatorul nu prevede în mod distinct destinația și cuantumul sumelor acordate pentru transport, cazare și masă și a celor care fac parte din remunerație.


* Conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, persoana care desfășoară o activitate salariată într-un stat membru, pentru un angajator care își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru, și care este detașată de angajatorul respectiv în alt stat membru pentru a lucra pentru angajator continuă să fie supusă legislației primului stat membru, cu condiția ca durata previzibilă a activității să nu depășească 24 de luni și ca persoana să nu fi fost trimisă pentru a înlocui o altă persoană detașată.

** Conform art. 76 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică și indemnizațiilor și oricăror altor sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați, potrivit legii, pe perioada delegării/detașării, după caz, în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil (2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar).
 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte