Modificarea Directivei Europene privind alcoolul și băuturile alcoolice

Modificarea Directivei Europene privind alcoolul

Ca parte dintr-un proiect mai amplu de modificare și modernizare a regulilor aplicabile privind taxarea produselor accizabile la nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană a aprobat și adoptat Directiva nr. 1151/2020 de modificare a Directivei 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice.

1000
Alin Negrescu

Partener Consultanță Fiscală, Head of Automotive & Industrial Markets

KPMG in Romania

E-mail

Aceasta a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 5 august 2020, iar dispozițiile acesteia urmează a fi transpuse în legislațiile Statelor Membre până la 31 decembrie 2021.

Pe scurt, noile reguli privesc, printre altele, stabilirea unui cadru comun de certificare a micilor producători independenți, scăderea nivelului minim al accizelor pentru produselor acestor producători, precum și uniformizarea regulilor privind măsurarea gradelor Plato.

Care sunt noutățile în materia accizelor?

  • Au fost revizuite regulile pentru condițiile de aplicare a scutirilor pentru alcoolul denaturat și au fost uniformizate regulile pentru recunoașterea reciprocă în Statele Membre a alcoolului complet denaturat și a procedurilor de denaturare.
  • Au fost reiterate condițiile de recunoaștere reciprocă a alcoolului parțial denaturat, și s-a prevăzut expres că întreținerea și curățarea echipamentelor de producție fac parte din procesul de fabricație și că, prin urmare, alcoolul parțial denaturat utilizat în procesul de fabricație respectiv ar trebui să facă obiectul scutirii de accize.
  • A fost stabilită o abordare uniformă pentru calculul accizei la bere, mai ales în privința măsurării gradelor Plato. Mai precis, în ceea ce privește măsurarea gradelor Plato pentru berea îndulcită sau aromatizată, noile reguli prevăd expres faptul că ingredientele berii care au fost adăugate după fermentare trebuie de asemenea să fie luate în considerare în scopul măsurării gradelor Plato. Statele membre care în prezent nu iau în considerare pentru măsurarea gradelor Plato acele ingrediente ale berii care au fost adăugate după fermentare, pot aplica metodologia curentă până în 2030.
  • Pentru a stimula producătorii de bere să fie inovatori și să creeze noi produse cu tărie alcoolică redusă, s-a introdus posibilitatea aplicării unei accize scăzute, chiar sub cota minimă pentru berea cu o tărie alcoolică reală pe volum de până la 3,5 % vol.
  • S-au acordat competențe de executare Comisiei în vederea stabilirii modelului de certificat uniform care să ateste producția anuală a micilor producători independenți și respectarea de către aceștia a criteriilor legale, în vederea reducerii sarcinii administrative pentru această categorie de producători.
  • Au fost actualizate prevederile Directivei, astfel încât să se reflecte ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, precum și corespondența cu încadrările tarifare conform Tarifului Vamal Comun aplicabil pentru 2019.

Modificările asupra Directivei privind alcoolul și băuturile alcoolice, așa cum le-am menționat mai sus, au venit în contextul unor propuneri de modernizare încă din 2018 și, de asemenea, în contextul republicării Directivei de stabilire a regimului general al accizelor de la începutul acestui an.

Ne așteptăm, astfel, la noi modificări atât la nivelul european, în special pentru produsele energetice, cât și la modificări ale legislației naționale care să vină ca răspuns la inițiativele Comisiei Europene.

 

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte