Ordinul 2148/2020: Modificarea și completarea instrucțiunilor de aplicare a scutirii de TVA

Instructiuni de aplicare a scutirii de TVA

În data de 17.07.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 628 Ordinul nr. 2148/2020 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 103/2016 (“Ordinul 2148/2020”, sau „Ordinul”).

1000
Alin Negrescu

Partener Consultanță Fiscală, Head of Automotive & Industrial Markets

KPMG in Romania

E-mail

În mod specific, Ordinul aliniază legislația în materie de TVA din România atât cu Regulamentele și Directivele Europene ce sunt deja în vigoare la data publicării acestui Ordin, cât și cu Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare „CJUE”) din diverse cazuri recente. Ordinul aduce clarificări bine-venite într-un număr mare de situații des întâlnite în practică, clarificări ce ar trebui să vină în ajutorul contribuabililor în cadrul inspecțiilor fiscale privind taxa pe valoarea adăugată.


Principalele modificări aduse de ordinul mai sus menționat, sunt:

Livrări Intracomunitare

  • Ordinul 2148/2020 aduce clarificări in ceea ce privește aplicabilitatea “Soluțiilor Rapide” privind scutirea de TVA în cadrul tranzacțiilor intracomunitare cu bunuri. Aceste clarificări sunt în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1912 al Consiliului din 4 decembrie 2018 – de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, precum și cu liniile directoare menționate de către Comisia Europeană privind diversele implicații practice ce apar ca urmare a aplicării “Soluțiilor Rapide”. Important de precizat este faptul că se menționează expres că în situațiile care nu se încadrează în prezumția prevăzută la art. 45a din Regulamentul 282/2011, transportul bunurilor din România în alt stat membru se justifică conform prevederilor acestui act normativ.

Export de bunuri si servicii legate de export

  • Ordinul clarifică și modul de aplicare a scutirilor de TVA în cazul serviciilor legate de exportul de bunuri (Cazul CJUE C-288/16 „L.Č. IK.”), precum și în cazul în care nu există documente vamale (Cazul CJUE C-275/18 „Milan Vinš”). Suplimentar, sunt introduse modificări care reglementează aplicarea scutirii de TVA în cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii în folosul navelor care sunt atribuite navigației în largul mării, dar și aeronavelor folosite de o companie aeriană care realizează, în principal, transport internațional de persoane și/sau de bunuri cu plată.
  • Ordinul aduce anumite modificări la definiția exportatorului în sensul TVA. In plus, se aduc clarificări cu privire la justificarea scutirii de TVA aplicabilă furnizorilor care nu au/pot avea calitatea de exportator din punct de vedere vamal – deținerea declarației vamale de export în care unele elemente să fie menționate la caseta 44 din această declarație.
  • De asemenea, se aduc clarificări privind tratamentul serviciilor efectuate în România asupra bunurilor mobile achiziționate ori importate în vederea prelucrării în România și care ulterior sunt transportate în afara Uniunii Europene.

Documente pentru scutire

  • Termenul de prezentare a documentelor justificative pentru aplicarea scutirilor de TVA a fost prelungit de la 90 de zile la 150 zile (inclusiv pentru declarația pe proprie răspundere din partea cumpărătorului în cazurile în care transportul bunurilor este în sarcina clientului).

Comentariu KPMG

Toate clarificările aduse prin Ordinul 2148/2020 sunt importante, și, cu puține excepții, toate vin în ajutorul contribuabililor în cazul unor dispute cu autoritățile fiscale. Cu toate că acest act normativ aduce cu întârziere anumite modificări în legislația națională, toate clarificările menționate mai sus ar trebui să fie de interes pentru orice contribuabil care este implicat în comerțul internațional de bunuri si/sau servicii. Prin urmare, în cazul în care desfășurați astfel de tranzacții, recomandarea noastră este analiza în detaliu a proceselor si procedurilor interne, în vederea stabilirii dacă aceste sunt în conformitate cu noile prevederi legislative.


 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte