OUG nr. 99/2020 – noi măsuri fiscale și extinderi de termene de aplicare a facilităților deja acordate

OUG nr. 99/2020 – noi măsuri fiscale

În data de 25.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 99/2020 (OUG nr. 99/2020), prin care se prelungește aplicarea unor măsuri fiscale benefice mediului de afaceri în contextul combaterii dificultăților de natură financiară cu care se confruntă majoritatea întreprinderilor ca urmare a măsurilor luate pentru combaterea epidemiei COVID-19.

1000
Rene Schob

Partener, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

OUG nr. 99/2020 aduce astfel cadrul legal necesar pentru completarea unor facilități precum:

 • Plătitorii impozitului specific sunt scutiți pentru o perioadă adițională de 90 zile;
 • Aplicarea bonificației de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, de către plătitorii de impozit pe profit care au optat pentru anul fiscal modificat, dar și de contribuabilii plătitori de impozit pe profit care sunt și plătitori de impozit specific unor activități;
 • Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru operațiuni realizate cu măști de protecție și ventilatoare medicale, până la data de 1 octombrie 2020;
 • Prorogarea termenelor de aplicare a facilităților acordate prin ordonanțe anterioare.
   

Mãsuri privind impozitul specific, datorat de domeniul HoReCa

Guvernul acordă contribuabililor care se află sub incidența Legii nr.170 /2016 privind impozitul specific unor activitãți, scutirea de la plata impozitului specific, în anul fiscal 2020, pentru o perioadă de 90 zile, de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe. Cele 90 de zile de scutire se adăugă perioadei pentru care nu se calculează impozit specific datorită întreruperilor de activitate impuse de starea de urgență, așa cum prevede OUG nr. 48/2020.
În plus, termenul de declarare și plată a impozitului specific aferent primului trimestru din 2020 se prorogă până la data de 25 octombrie 2020.

Măsuri privind bonificații la plata impozitului pe profit și impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Conform prevederilor Legii nr. 54/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2020, bonificația de 10% acordată contribuabililor care își achitau la termenul de scadență impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferente trimestrului I, II și III al anului 2020, era calculată asupra impozitului pe profit datorat. Această formulare a creat confuzie deoarece permitea interpretarea că facilitățile se aplică doar pentru plătitorii de impozit pe profit.
 

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care sunt și plătitori de impozit specific unor activități, pot beneficia și ei de bonificație pentru impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I, II și III ale anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.
Noile prevederi ale OUG nr. 99/2020 aduc claritate privind aplicarea bonificației de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Conform noilor prevederi, bonificația este calculată asupra impozitului datorat trimestrial/ plății anticipate trimestriale.

De asemenea, o altă completare relevantă adusă de OUG nr. 99/2020, este specificarea posibilității contribuabililor care au optat pentru an fiscal modificat de a beneficia de bonificație. Astfel, se extinde aplicarea bonificațiilor pentru achitarea impozitului pe profit datorat/plății anticipate, pentru trimestrele II și III, respectiv pentru perioada 26 iunie – 25 septembrie inclusiv, și perioada 26 septembrie - 25 decembrie inclusiv, din anul 2020. Menționarea acestor perioade de plată este necesară întrucât anul fiscal modificat nu corespunde trimestrelor calendaristice ale anului 2020.

Scutirea de TVA

Din 25 iunie și până la data de 1 octombrie 2020, devin operațiuni scutite de TVA cu drept de deducere următoarele operațiuni realizate cu măști de protecție și ventilatoare medicale:

 • Livrările realizate către instituțiile publice responsabile cu constituirea rescEU;
 • Importurile și achizițiile intracomunitare efectuate de aceste instituții.

Prorogarea anumitor termene

Se extind până la data de 25 octombrie inclusiv, faciliățile acordate anterior referitoare la:

 • Obligațiile fiscale cu scadență după data de 21 martie 2020, pentru care nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere, conform OUG nr. 29/2020;
 • Cazurile de plată cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare neachitate la termenele stabilite, pentru care nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi conform Codului de procedură fiscală;
 • Măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală, care nu încep sau se suspendă.
 • Completările aduse de OUG nr. 99/2020 precizează un caz în plus de excepție a suspendării măsurilor de executare silită precum ajutoarele de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/ furnizorul ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale;
 • Procedura de rambursare a TVA realizată cu efectuarea ulterioară a inspecției fiscale, prevăzută de OUG nr. 48/2020.

 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte