Noi măsuri în materie fiscală privind vânzarea titlurilor de stat – O.U.G nr. 70/ 2020

Noi măsuri în materie fiscală

În data de 14 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 70, prin care au fost adoptate reglementări fiscale specifice pentru limitarea deductibilității pierderii generate de cesiunile de creanțe. Măsura fiscală dispusă prin această nouă ordonanță de urgență vizează exceptarea titlurilor de stat și a obligațiunilor de la prevederile art. 25, alin. (10) din Codul fiscal privind limitarea pierderilor generate de cesiunea de creanțe.

1000
Rene Schob

Partener, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

În mod specific, a fost introdus în Codul fiscal la art. 25 un alineat nou care reglementează expres tratamentul fiscal aplicabil cesiunilor de titluri de stat și de obligațiuni, după cum urmează: „Prevederile alin. (10) nu se aplică în cazul cesiunilor de titluri de stat, obligațiuni și alte instrumente de datorie care conferă deținătorului un drept contractual de a încasa numerar, cheltuielile înregistrate din aceste cesiuni fiind deductibile la calculul rezultatului fiscal”.

Comentariu KPMG:

Menționăm că prevederile prezentei ordonanțe sunt aplicabile începând cu data de 14 mai 2020, acestea neavând un caracter retroactiv. Astfel, ținând cont de aceste modificări aduse Codului fiscal, considerăm că pentru anul fiscal 2020, contribuabilii vor aplica prevederi fiscale diferențiate privind cesiunile de titluri de stat efectuate în cursul anului 2020, după cum urmează:

  • pentru cesiunile de creanțe efectuate în perioada 1 ianuarie – 13 mai 2020, tratamentul fiscal aplicabil este cel prevăzut la art. 25 alin. (10) din Codul fiscal prin care pierderea netă rezultată ca urmare a cesiunii este deductibilă în limita unui plafon de 30% din valoarea acesteia, indiferent de tipul de creanță (titluri de stat, obligațiuni sau creanțe comerciale);
  • pentru cesiunile de creanțe efectuate începând cu data de 14 mai 2020, tratamentul fiscal aplicabil va fi cel introdus prin prevederile OUG 70/2020, cheltuielile înregistrate din cesiunile de titluri de stat fiind deductibile integral la calculul rezultatului fiscal.

 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte