Legile de aprobare a OUG 30/2020, OUG 32/2020 și a OUG 41/2020

Legile de aprobare a OUG 30/2020, OUG 32/2020 și a OUG

În Monitorul Oficial numărul 416 din data de 19.05.2020 au fost publicate o serie de legi menite să aprobe, să modifice și să completeze acte normative publicate deja precum OUG 30/2020, OUG 32/2020, OUG 41/2020, dar și Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, acestea urmând să intre în vigoare din data de 22 mai 2020.

1000
Mădălina Racovițan

Madalina Racovitan, Tax Partner, Head of People Services

KPMG in Romania

E-mail

Legea 59/2020 privind aprobarea OUG 30/2020

Principala completare adusă OUG 30/2020 este că prevederile acesteia, inclusiv ale actelor normative care o modifică și/sau completează, se aplică în continuare, fără întrerupere, pentru toate domeniile în care se mențin restricțiile, și după data încetării situației de urgență, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Conform prevederilor prezentului document, a fost modificată Legea 19/2020, astfel părinții pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani sau a copiilor cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență, până la încheierea anului școlar (i.e. 12 iunie 2020).

Este important de notat faptul că de aceste zile libere nu pot beneficia părinții al căror contract a fost suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în baza art. 52, alin.1, lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, prevederile Legii 19/2020 nu se aplică nici în situația în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr 227/2015 – Codul fiscal, cu excepția situației în care este încadrat în grad de handicap grav sau accentuat și astfel este scutit de la plata impozitului pe venit.

În aceeași măsură a fost modificată și declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte ce trebuie să însoțească cererea pentru acordarea zilelor libere pentru părinți, declarație din care să rezulte că nu beneficiază de zile libere acordate părinților, că nu are contractul de muncă suspendat ca urmare a întreruperii temporare a activității angajatorului, nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, nu este asistentul personal al unuia din copiii aflați în întreținere sau nu se află în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului conform OUG 111/2010.

Comentariu KPMG:

Atenționăm că părinții nu pot beneficia de zilele libere pentru supravegherea copiilor în cazul în care celălalt părinte realizează venituri din salarii și asimilate salariilor însă este scutit de la plata impozitului pe venit, exceptând cazurile persoanelor cu handicap.

O altă modificare face referire la termenul în care se va face decontarea sumelor aferente zilelor libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor din Fondul de Garantare pentru plata creanțelor salariale. Astfel, sumele vor fi restituite în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de angajator conform legislației în vigoare.

O altă modificare importantă adusă de Legea 59/2020 este că, prin excepție de la prevederile OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, acordarea drepturilor conform ordonanței menționate anterior se efectuează fără întrerupere pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

De asemenea, un punct important din prezentul document publicat în Monitorul Oficial din data de 19.05.2020 reglementează faptul că, pe perioada stării de urgență, persoanelor al căror contract a fost suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în baza art. 52, alin.1, lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii și care nu au respectat dispozițiile normative în vigoare privind carantina, izolarea sau autoizolarea la domiciliu, le încetează dreptul la indemnizație la data constatării de către autoritatea competentă a încălcării obligației de carantină, izolare sau autoizolare la domiciliu.

Comentariu KPMG:

În situația de mai sus este important de urmărit care va fi procedura aleasă de către autorități în vederea recuperării sumelor deja plătite către salariați, dacă se vor îndrepta direct către aceștia sau procedura de recuperare se va derula prin intermediul angajatorului.

În cazul în care se va decide recuperarea sumelor prin intermediul angajatorului, acesta din urmă se poate afla în situația de a achita din fonduri proprii indemnizația pentru somajul tehnic, având în vedere că prevederile art. 53, alin. 1, din Legea 53/2003 – Codul Muncii, nu au fost abrogate, astfel, „pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat”.

Tot prin intermendiul Legii 59/2020 a fost introdusă și o derogare de la Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, astfel, angajatorii pot acorda tichete de masă exclusiv pe suport electronic salariaților al căror contract individual de muncă a fost suspendat în baza art. 52, alin.1, lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii pe perioada stării de urgență.

Comentariu KPMG:

Considerăm că în situația în care tichetele nu au fost acordate lunar (i.e. martie, aprilie și mai), acestea nu mai pot fi acordate retroactiv.

Legea 60/2020 pentru aprobarea OUG 32/2020

Odată cu aprobarea OUG 32/2020 au fost introduse și o serie de completări și modificări, printre care menționăm că a fost definită sintagma „au realizat încasări” aplicabilă avocaților a căror activitate a fost redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă. Astfel, în sensul prezentei legi, prin sintagma „au realizat încasări” se înţelege că în perioada de referinţă au fost realizate venituri din exercitarea profesiei, precum şi orice alte venituri dintre cele prevăzute la art. 62 şi 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea 61/2020 privind aprobarea OUG 41/2020

Odată cu aprobarea OUG 42/2020 a fost introdusă și completarea care precizează că parinții pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor și în perioada imediat următoare încetării stării de urgenţă, până la finalizarea cursurilor şcolare aferente semestrului al II-lea (i.e. 12 iunie 2020).

Comentariu KPMG:

Deși aceeași completare a fost introdusă și prin Legea 59/2020, însă cu o formulare ușor diferită, intenția legiuitorului este aceeași, ca părinții copiilor să poată beneficia de zile libere pentru supravegherea acestora până la finalizarea cursurilor anului școlar 2019 -2020.

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte