Procedura de emitere și decontare a concediilor medicale acordate în perioada stării de urgență

Emiterea și decontarea concediilor medicale

Modificările de procedură recent adoptate sunt menite, în principal, să faciliteze procesul de emitere, plată și decontare a concediilor medicale pe perioada stării de urgență în contextul crizei generate de virusul SARS-CoV-2.

1000
Rene Schob

Partener, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

Aspecte generale

În Monitorul Oficial nr. 253 din 27 martie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 502/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Potrivit art. 1, punctul 2 din Ordinul nr. 502/2020 ce modifică art. 10 din Normele de aplicare a OUG 158/2008, certificatele medicale se pot elibera și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului, în cazul urgențelor medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate a bolii nu impune internarea în spital şi pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de către medicii care au asistat urgența. Totodată, în aceste situații, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicul de familie în baza recomandării emise de către medicul care a asistat urgența.

O altă modificare adusă de art. 1, punctul 3 din Ordinul 502/2020 este asupra art. 18 din Normele de aplicare a OUG 158/2008 și dispune că pentru tuberculoza pulmonară concediul medical se poate acorda pe toată durata perioadei de tratament, până la vindecare, iar pentru SIDA și neoplazii se poate acorda concediu medical pentru o perioadă de 1 an și 6 luni în intervalul ultimilor 2 ani, fără a mai fi necesar ca prelungirea de la 1 an la 1 an și 6 luni în intervalul ultimilor 2 ani să fie vizată de către medicul expert al asigurărilor sociale. De asemenea, nu mai este nevoie de avizul medicului expert al asigurărilor sociale nici pentru concediile medicale acordate pentru tuberculoză pe toată perioada de tratament.

La art. 34 al Normelor de aplicare a OUG 158/2008, prin intermediul art. 1 punctul 9 din Ordinul 502/2020 se introduc 2 noi alineate, potrivit cărora adeverința eliberată de angajator din care rezultă numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, necesară acordării certificatelor de concediu medical, poate fi eliberată numai persoanelor asigurate/angajaților care îndeplinesc condiția stagiului de asigurare sau persoanelor care se află în concediu medical pentru situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din OUG 158/2005 (urgențe medico-chirurgicale, SIDA, neoplazii, tuberculoză, risc maternal etc.). Totodată, în situația în care angajații nu îndeplinesc stagiul de cotizare, aceștia vor beneficia de o adeverință medicală eliberată de către medicul curant, în vederea justificării absenței la locul de muncă.

În ceea ce privește adeverința ce este eliberată de către angajator pentru acordarea concediilor medicale, potrivit art. 1 punctul 14 din Ordinul 502/2020, formatul acesteia se modifică conform formatului prezentat în anexa ordinului.

O modificare cu impact asupra calculului salarial se regăsește la art. I punctul 11 din Ordinul nr. 502/2020 ce modifică art. 58 alin. 1 și 2 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Conform acestei modificări, dacă o persoană își desfășoară activitatea la mai mulți angajatori, în situația prezentării unui certificat medical în vederea plății indemnizației aferente acestuia de către ambii angajatori, persoana trebuie să îndeplinească condiția stagiului de asigurare față de fiecare dintre angajatori.

În continuare, prin Ordinul nr. 502/2020 a fost introdus capitolul IV ce cuprinde dispoziții specifice privind certificatele medicale acordate în perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020. Potrivit acestui capitol se produc următoarele modificări:

 • Certificatele medicale eliberate pe perioada stării de urgență se pot transmite de către medicii curanți către persoanele asigurate și prin mijloace de transmitere la distanță, iar în același timp adeverința necesară eliberării certificatelor medicale se poate emite de către angajatori către angajați prin același tip de mijloace. În ceea ce îi privește pe angajații beneficiari de concedii medicale, aceștia pot transmite certificatele către angajator, respectiv plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate tot prin mijloace de transmitere la distanță; 
 • Certificatele medicale eliberate de către medici prin mijloace de transmitere la distanță, altele decât cele eliberate de medicii de familie, se vor depune la angajator, respectiv plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate fără viza medicului de familie;
 • Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz), ce au fost eliberate prin mijloace de transmitere la distanță, se vor depune de către persoana asigurată la angajator, respectiv plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în termen de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestora; 
 • Certificatele de concediu medical ce au fost eliberate prin mijloace de transmitere la distanță în perioada stării de urgență, constituie document justificativ de plată și se depun de către angajatori la casele de asigurări de sănătate, în condițiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite angajaților proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical;
 • Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4) ale normelor de aplicare a OUG 158/2005, certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru următoarele situații:
  • în caz de sarcină și lăuzie (numai concedi medical pentru maternitate);
  • pentru perioada de internare în spital;
  • pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg;
  • situații pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;
  • în caz de carantină;
  • pentru risc maternal;
  • pentru îngrijirea copilului bolnav;
  • pentru asigurații aflați în situațiile prevăzute la art. 27;
  • pentru asigurații cu afecțiunile prevăzute la art. 18 alin. (3);
  • alte situații decât cele menţionate la lit. a)-i), ce necesită prelungirea concediului medical de către medicii de specialitate, alții decât medicii de familie;
  • pentru consultațiile medicale la distanţă acordate în perioada stării de urgență, potrivit prevederilor legale, în cazurile care necesită concediu medical.
 • Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, cele acordate pentru risc maternal, precum și cele acordate de medici, alții decât medicii de familie, care au fost eliberate până la data instituirii stării de urgență prevăzută de Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, fără avizul medicului de medicina muncii, respectiv fără avizul medicului de familie;
 • Documentul care atestă ieșirea din starea de carantina instituționalizată a persoanei asigurate, necesar pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, se poate solicita și se poate transmite de către direcțiile de sănătate publică persoanelor aflate în această situație și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

 

Comentariu KPMG

De interes pentru angajatori, dar și pentru angajați deopotrivă, este faptul că, pe perioada stării de urgență, a fost simplificată procedura de emitere a concediilor introducându-se posibilitatea transmiterii certificatelor de concediu medical către asigurați, de către medicii curanți, prin mijloace de transmitere la distanță, a precum și eliminarea avizului medicului de familie, avizului medicului de medicina muncii și a avizului medicului expert al asigurărilor sociale.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte