O.U.G. 53/2020 – măsuri suplimentare de protecţie socială în contextul stării de urgență

O.U.G. 53/2020 – măsuri suplimentare de protecţie socia

Principala măsură dispusă prin această nouă ordonanță de urgență vizează scoaterea indemnizațiilor de somaj tehnic și a indemnizației lunare acordate altor profesioniști, în temeiul OUG nr.30/2020, de sub incidența executărilor silite prin poprire.

1000
Mădălina Racovițan

Madalina Racovitan, Tax Partner, Head of People Services

KPMG in Romania

E-mail

O altă măsură dispusă o reprezintă includerea avocaților afectați de reducerea veniturilor în categoria profesioniștilor beneficiari ai indemnizației lunare egală cu 75% din câștigul salarial mediu brut.

Actul normativ adoptat

În Monitorul Oficial nr. 325 din data de 21 aprilie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Poprirea indemnizațiilor acordate pe perioada stării de urgență nu este permisă
Ordonanța prevede că sumele reprezentând indemnizațiile acordate conform O.U.G.nr. 30/2020 salariaților, altor profesioniști (reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare), sportivilor, avocaților, persoanelor fizice ce obțin venituri din drepturi de autor și drepturi conexe, nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor și nici în următoarele 60 de zile de la data încetării stării de urgență, indiferent de bugetul din care se suportă.

Comentariu KPMG

Considerăm important de reținut că, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se vor suspenda toate executările silite aplicate asupra indemnizațiilor de șomaj tehnic acordate angajaților, indiferent dacă aceste indemnizații sunt suportate din bugetul de stat sau din fondurile proprii ale angajatorului.

Măsuri privind indemnizația acordată avocaților

Pot beneficia de indemnizație lunară egală cu 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020 și avocații a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor virusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență, dacă în luna pentru care solicită indemnizația au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 (i.e. 5.429 lei).

Pentru această indemnizație se datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare și este exceptată de la plata contribuției asiguratorie pentru muncă.

Alte măsuri aduse de O.U.G. 53/2020

Calculul impozitului și contribuțiilor sociale aferente indemnizației primite de la bugetul de stat de către alți profesioniști (reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare), avocați, persoanele fizice ce obțin venituri din drepturi de autor și drepturi conexe, se face de către persoanele fizice beneficiare, se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile realizate în anul 2020.
 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte