Criza COVID-19 – ce se întâmpla cu taxele datorate în vamă, accizele și contribuțiile la Fondul pentru mediu?

Criza COVID-19 – ce se întâmpla cu taxele datorate

În această perioadă de criză globală și de izolare a angajaților, îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale și adaptarea la schimbările legislative anunțate aproape zilnic reprezintă o provocare pentru companii.

1000
Alin Negrescu

Partener Consultanță Fiscală, Head of Automotive & Industrial Markets

KPMG in Romania

E-mail

Având în vedere contextul actual, puteți găsi mai jos implicațiile acestei crize în ceea ce privește taxele datorate în vamă, accizele si contribuțiile la Fondul pentru mediu, precum și ce posibilități au companiile în această privință.

De asemenea, KPMG vă poate asista în completarea declarațiilor fiscale și transmiterea acestora către autoritățile fiscale din România, în baza unei împuterniciri, precum și în legătură cu alte probleme de natură fiscală pe care le întâmpinați în această perioadă.

Taxele datorate în vamă

O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare a introdus la art. VII una dintre măsurile mult așteptate de mediul de afaceri, respectiv faptul că obligațiile fiscale scadente începând cu 21 martie 2020 și neachitate în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență nu vor fi considerate obligații fiscale restante și nici nu se vor calcula sau datora dobânzi și penalități de întârziere.

În acest context, se pune problema ce se întâmplă cu taxele ce trebuie plătite în vamă la momentul unui import (e.g. taxe vamale, TVA, accize). Conform Codului de procedură fiscală, acestea reprezintă obligații fiscale ce intră în sfera de aplicare a art. VII menționat mai sus. Cu toate acestea, în lipsa adoptării unei proceduri specifice sau, în cazul taxelor vamale, în lipsa acordului Comisiei Europene, aceste taxe se plătesc și în prezent în vamă la momentul importului.

Conform unui comunicat publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, acesta a solicitat Comisiei Europene autorizarea pentru a putea aplica scutiri de taxe vamale și TVA, însă doar pentru importurile destinate prevenirii și combaterii răspândirii coronavirusului COVID-19. În cazul echipamentelor de protecție, cota de TVA aplicabila este 19%, iar taxele vamale variază în funcție de clasificarea tarifară a fiecărui produs în parte (de exemplu, pentru măști chirurgicale taxele vamale pot ajunge la 6,3 % din valoarea lor, iar pentru din mănușile chirurgicale din cauciuc taxele vamale sunt de 2,7%).


Facilități cu privire la TVA datorată în vamă

Conform OUG nr. 33 din 30 martie 2020, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal) nu vor face plata efectivă a TVA aferentă importurilor de medicamente, echipamente de protecție și alte dispozitive medicale și sanitare care pot fi folosite pentru prevenirea, limitarea și combaterea COVID-19, pe parcursul perioadei de timp cât este declarată situație de urgență pe teritoriul României, precum și timp de 30 de zile de la încetarea acesteia. Aceste persoane vor reflecta TVA aferentă acestor importuri atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă în decontul de TVA, dreptul de deducere fiind exercitat conform regulilor generale prevăzute de lege.

Separat de cele de mai sus, vă menționăm că și în această perioadă, companiile au posibilitatea de a aplica online pentru obținerea anumitor autorizații din domeniul vamal, cum ar fi procedura de vămuire la domiciliu (i.e. înscrierea în evidențele declarantului), ce presupune o interacțiune cu autoritățile vamale mult redusă. De asemenea, autorizațiile ce expiră în această perioadă nu își prelungesc valabilitatea automat, însă se pot reînnoi tot online, accesând portalul Sistemul de Decizii Vamale UE.

Accize

Ca regulă generală, orice plătitor de accize, are obligația de a depune lunar la autoritatea competentă o declarație de accize (formularul 100), până pe data de 25 inclusiv a lunii următoare, acesta fiind și termenul de plată, cu excepția cazurilor pentru care se prevede în mod expres un alt termen de plată. De asemenea, orice plătitor de accize are obligația depunerii anuale către autoritatea competentă a unui decont de accize (formularul 120), până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare, formular a cărui model a fost recent modificat de legislație.

Termenele de declarare din domeniul accizelor nu au fost amânate prin niciun act normativ, însă obligațiile de plată fac obiectul prevederilor art. VII din O.U.G. nr. 29/2020 menționat mai sus. Astfel, în cazul în care companiile plătitoare de accize optează pentru amânarea plății acestora, accizele respective nu vor fi considerate obligații fiscale restante pe parcursul stării de urgență și o perioadă de 30 de zile de la încetarea stării de urgență. Prin urmare, în această perioadă autoritățile nu pot dispune din acest motiv suspendarea/revocarea autorizațiilor din domeniul accizelor (de exemplu, autorizația de antrepozit fiscal).

Contribuții la Fondul pentru mediu

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat în această perioadă pe site-ul său un comunicat privind anumite măsuri aplicabile cât în România este declarată stare de urgență, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de evoluția situației.

În ceea ce privește obligațiile de declarare a acestor obligații, conform comunicatului, în cazul declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu aferentă lunii februarie 2020, termenul de depunere a fost amânat până pe 25 aprilie 2020.

De precizat este faptul că această măsură vine în contextul în care începând cu anul 2020 declararea acestor obligații ar fi trebuit să se facă exclusiv online, conform unor comunicate ale AFM. Cu toate acestea, AFM a anunțat ulterior că, datorită unui număr mare de cereri de înrolare în sistemul de depunere a declarațiilor online, timpul de soluționare a acestora poate ajunge la 30 - 45 zile calendaristice, și prin urmare, perioada pentru care declarațiile pot fi depuse în format fizic (pe hârtie) se prelungește.

Conform aceluiași comunicat al AFM, inspecțiile fiscale s-au suspendat, cu excepția verificărilor ce pot fi efectuate de la distanță, precum și a cazurilor de evaziune fiscală, acolo unde sunt indicii în acest sens. De asemenea, s-a dispus suspendarea sau, după caz, neînceperea executării silite a creanțelor bugetare, fiind exceptate sumele provenite din hotărârile judecătorești pronunțate în materie penală. În acest sens, nu se mai emit somații, popriri asupra disponibilităților bănești și a veniturilor urmăribile și nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor.

Trebuie menționat că acest comunicat dat de AFM nu are nicio forță juridică, iar OUG nr. 196/2006 privind Fondul pentru mediu ce reglementează termenul de depunere a declarației lunare nu a fost modificată. Cu toate acestea, ținând cont de situația actuală, precum si de faptul ca mulți contribuabili nu au încă posibilitatea de a depune online această declarație, în opinia noastră, autoritățile nu vor impune amenzi pentru nedepunerea la termen la acestor declarații.

În ceea ce privește obligațiile de plată la Fondul pentru mediu, ținând cont că mai multe contribuții au termen de plată lunar, considerăm că sunt aplicabile și în acest caz prevederile art. VII din OUG nr. 29/2020, iar, în cazul în care contribuțiile nu sunt achitate, pe parcursul stării de urgență și timp de 30 de zile de la încetarea acesteia acestea nu vor fi considerate obligații fiscale restante și nu se vor datora dobânzi și penalități de întârziere.
 


 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte