OUG 29/2020 - Măsuri fiscale pentru perioada stării de urgență determinată de epidemia de COVID-19

Măsuri fiscale pentru perioada stării de urgență

Două măsuri fiscale cheie au fost adoptate de Guvernul României în contextul pandemiei de COVID-19, prin OUG 29/2020:

1000
Rene Schob

Partener, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

1. Obligațiile fiscale devenite scadente după 21.03.2020 și neachitate la termen nu sunt considerate obligații fiscale restante (pentru neplata la scadență nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere);
2. Se suspendă, prin efectul legii, sau nu încep, măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare

Ambele măsuri își încetează efectele în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Prin această ordonanță s-a legiferat și prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport, de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, cu păstrarea dreptului la bonficațiile acordate de consiliile locale pentru plata integrală a impozitelor respective pentru tot anul.

Aspecte generale

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (OUG 29/2020) a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.230 din 21 martie 2020, intrând în vigoare în aceeași zi.

Prezentăm mai jos toate măsurile fiscale reglementate prin acest act normativ. Măsurile economice sau alte reglementări care privesc mediul de afaceri din România, prevăzute de ordonanță, vor face obiectul unui KPMG Newsflash separat.

Măsuri fiscale

Prin derogare de la Codul fiscal și de la Codul de procedură fiscală, OUG 29/2020 a introdus o serie de măsuri fiscale.

Obligațiile fiscale ce devin scadente după 21 martie 2020 - exonerate de la calculul și plata de accesorii fiscale

Actul normativ prevede că, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere. În plus, acestea nu se califică drept obligații fiscale restante, cu consecințele legale ce decurg din acest statut.

Comentariu KPMG

În acest context, menționăm că amânarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie 2020 până la 25 aprilie 2020, deși anunțată în ziua instaurării stării de urgență în România, 16 martie 2020, ca măsură propusă de ANAF, nu a fost adoptată de guvern. Totuși, printr-un comunicat emis în 21 martie 2020, conducerea Ministerului Finanțelor Publice și ANAF dau asigurări contribuabililor că toate cazurile excepționale și argumentate de întârzieri în depunerea declarațiilor vor fi tratate cu toată deschiderea și indulgența prevăzută de lege.

Măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare se suspendă sau nu încep

De la această prevedere fac excepție procedurile pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.
În termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, aceste măsuri își încetează efectul.

Impozitele și taxele locale – se prorogă la plată până la 30 iunie 2020

Pentru anul 2020, termenul de plată din 31 martie pentru prima rată, dintre cele două rate egale datorate la impozitul pe clădiri, pe terenuri și pe mijloace de transport, se prorogă până la data de 30 iunie. Daca impozitele sunt plătite integral la 30 iunie, se acordă bonificația de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Alte măsuri fiscale

Contribuabilii care ar fi datorat plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate prin raportare la nivelul impozitului pe profit aferent anului 2019, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020. Facilitatea se aplică și pentru cei care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic (se aplică pentru plățile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020).

Facilitatea de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, adoptată prin O.G. 6/2019, rămâne accesabilă dacă se depune notificarea intenției de a beneficia de măsura restructurării până la data de 31 iulie 2020 (față de termenul anterior de 31 martie 2020), iar solicitarea de restructurare se depune până la data de 30 octombrie 2020 (față de termenul anterior de 31 iulie 2020).
 

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte