Implicațiile BREXIT-ului începând cu 1 februarie 2020

Implicațiile BREXIT-ului începând cu 1 februarie 2020

La aproape patru ani de la referendumul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (UE), aceasta a părăsit UE începând cu 1 februarie 2020, ora 1.00 AM (ora României). Întrucât acordul de retragere dintre Regatul Unit si UE a fost ratificat de către Parlamentul European în data de 29 ianuarie 2020, va exista o perioada de tranziție până pe data de 31 decembrie 2020, perioada în care va continua să se aplice dreptul Uniunii Europene pe teritoriul Marii Britanii. În această perioadă vor putea fi negociate acorduri definitive de către Regatul Unit, discuțiile cu UE urmând a începe în martie 2020, iar din 1 ianuarie 2021 Regatul Unit va fi tratat ca un stat terț.

1000
Rene Schob

Partner, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

Mobilitate internațională și implicații fiscale ale ieșirii Marii Britanii din UE

După multiple amânări ale datei de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, aceasta părăsește UE începând cu 1 februarie 2020, ora 1.00 AM (ora României).

Un acord a fost în sfârșit aprobat de cele două părți și ratificat de către Parlamentul European în data de 29 ianuarie 2020, iar astfel va exista o perioadă de tranziție de 11 luni, în care Marea Britanie va fi obligată să aplice dreptul Uniunii Europene și tratele încheiate de aceasta, însă va putea negocia alte acorduri definitive.

În ceea ce privește relația dintre UE și Marea Britanie după ce perioada de tranziție se va sfârși, discuțiile în acest sens vor începe pe 3 martie 2020, poziția UE din aceste negocieri urmând a fi adoptată în februarie. Conform acordului de retragere, în cazul în care un acord de liber schimb nu va fi încheiat până la sfârșitul perioadei de tranziție, Marea Britanie, cu acordul UE, are posibilitatea să prelungească această perioadă cu 12 sau 24 de luni. Totuși, până la 1 iulie 2020, cele două părți trebuie să se hotărască dacă prelungesc perioada de tranziție. De asemenea, în cazul în care un acord de liber schimb este finalizat înainte de 31 decembrie 2020, perioada de tranziție poate fi scurtată.

Pe parcursul perioadei de tranziție, Marea Britanie va fi obligată să aplice dreptul Uniunii Europene. Astfel, nu vor interveni mari schimbări în următoarele domenii:

  • Imigrare - Dreptul la liberă muncă, circulație și ședere a cetățenilor va continua să se aplice până la 31 decembrie 2020. Statutul ulterior perioadei de tranziție se va afla pe agenda negocierilor privind relația viitoare dintre Marea Britanie și UE.
  • Recunoașterea studiilor și calificărilor profesionale - Toate calificările profesionale obținute sau în curs de obținere înainte de sfârșitul perioadei de tranziție vor fi recunoscute de către cele două parți.
  • Securitate sociala pentru lucrători migrați - Prevederile regulamentelor europene privind aplicarea principiilor de coordonare a sistemelor de securitate socială vor continua să se aplice până la 31 decembrie 2020.

    O atenție specială ar trebui acordată formularelor A1 a căror valabilitate depășește perioada de tranziție, întrucât după această dată se poate aplica dubla contribuție, în funcție de aranjamentele stabilite în urma negocierilor viitoare dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie.
  • Taxe vamale - Pe parcursul perioadei de tranziție, Marea Britanie va face parte în continuare din uniunea vamală, iar astfel nu vor fi percepute taxe vamale pentru schimburile comerciale și nici nu vor fi efectuate controale pentru bunurile importate/exportate din/în Marea Britanie.

    Ulterior perioadei de tranziție, în lipsa unui acord definitiv, relațiile comerciale cu Marea Britanie vor fi reglementate de normele generale ale Organizației Mondiale a Comerțului, fără aplicarea de preferințe tarifare. Astfel, achizițiile de bunuri din Regatul Unit nu vor mai fi tratate ca achiziții intracomunitare de bunuri, ci ca importuri de bunuri pe teritoriul vamal al UE pentru care vor trebui efectuate formalități vamale și, în funcție de clasificarea tarifară și de originea bunurilor, percepute taxe vamale la momentul importului.
  • TVA – Pe parcursul perioadei de tranziție, Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată se aplică mărfurilor expediate sau transportate de pe teritoriul Regatului Unit pe teritoriul unui stat membru al UE și viceversa, cu condiția ca expedierea sau transportul să înceapă înainte de încheierea perioadei de tranziție. Ulterior perioadei de tranziție, livrările de bunuri din Romania în Marea Britanie vor fi considerate exporturi (ce sunt scutite de TVA, în cazul îndeplinirii condițiilor din Codul fiscal), iar achizițiile vor fi considerate importuri (pentru care, ca regulă generală, TVA se plătește la momentul importului).
  • Impozitul pe veniturile nerezidentilor –Pe parcursul perioadei de tranziție, se vor aplica în continuare prevederile Directivei 2011/96/UE privind Regimul fiscal comun pentru societățile-mamă și filialelor acestora din state membre dar si Directiva 2003/49/CE privind sistemul comun de impozitare, aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite Uniunii Europene, astfel plățile de dividende, dobânzi si redevențe efectuate de rezidenți din Marea Britanie/statele Uniunii Europene către nerezidenți din statele Uniunii Europene/Marea Britanie sunt in continuare scutite de impozitul cu reținere la sursa in anumite condiții de deținere (așa cum era și în momentul în care Marea Britanie facea parte din Uniunea Europeană).

Ulterior perioadei de tranziție, în lipsa unui acord de a continua aplicarea directivelor mai sus menționate (pe modelul Elveției și al statelor parte a Spațiul Economic European (SEE)), ce ar asigura ca plățile de dividende, dobânzi și redevențe efectuate de rezidenți din Marea Britanie către nerezidenți să fie în continuare scutite de impozitul pe veniturile nerezidenților, acestea vor fi impozitate.  

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte