Taxa pe activele financiare este abrogată începând cu 2020

Taxa pe activele financiare este abrogată

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (“Ordonanța”), care a intrat în vigoare în data de 9 ianuarie, aduce modificări atât în materie de taxe și impozite, cât și în arii de interes general. Una din modificările importante are un impact semnificativ asupra activității instituțiilor bancare. Astfel, începând cu anul 2020, taxa pe activele financiare este abrogată.

1000
Rene Schob

Partener, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

Modificări în materie de taxe și impozite

Măsurile adoptate de Guvern prin intermediul Ordonanței au fost incluse inițial într-un proiect de lege pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea la sfârșitul anului 2019 însă având în vedere urgența adoptării prevederilor fiscal-bugetare, s-a recurs în cele din urmă la adoptarea acestora prin intermediul Ordonanței.

Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 11 din 9 ianuarie 2020 și intră în vigoare odată cu data publicării acesteia. Facem, în cele ce urmează, un rezumat al principalelor modificări.

Abrogarea taxei pe active financiare

Una din cele mai importante modificări aduse de Ordonanță este abrogarea, începând cu anul 2020, a taxei pe activele financiare. Celebra taxă a fost introdusă la finalul anului 2018 și a avut un impact semnificativ asupra instituțiilor bancare. Deși Ordonanța a intrat în vigoare după începutul anului 2020, este expres menționat faptul că taxa pe activele financiare nu se calculează și nu se datorează pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și data intrării în vigoare a Ordonanței.

Cu toate ca taxa pe activele financiare este abrogată, ea produce și în anul 2020 efecte aferente anului 2019. Astfel, declararea taxei pe active aferentă anului 2019 se efectuează până la data de 25 august 2020, acesta fiind și termenul limită până la care se regularizează diferențele față de taxa pe active aferentă semestrului I al anului 2019.

Taxa pe activele financiare este datorată de instituțiile bancare și este calculată prin aplicarea unei cote (de 0,4% sau 0,2%, depinde de cota de piața a băncii) la o bază care este compusă, în principiu, din activele financiare nete ale instituțiilor de credit. Taxa pe activele financiare a putut fi redusă cu 50% prin atingerea nivelului propus pentru creșterea intermedierii financiare (credite acordate societăților nefinanciare și populației), respectiv cu 50% prin diminuarea marjei de dobânda până la un anumit prag.

Pentru stabilirea cotei de piață în vederea determinării taxei pe active aferente anului 2019, informațiile privind totalul activelor contabile nete agregate pentru sistemul bancar sunt cele publicate pe site-ul Băncii Naționale a României până la data de 30 iunie 2020.

Dotarea automatelor comerciale cu case de marcat electronice fiscale

Se prelungește termenul de dotare cu case de marcat electronice fiscale a automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul sau cu bancnote/monede, după caz. Termenul inițial al acestei obligații legale a fost  31 decembrie 2019, iar acesta a fost prelungit până la 31 decembrie 2020.

Modificări aduse în domeniul accizelor

Prin această Ordonanță a fost prelungit termenul până la care Ministerul Finanțelor Publice trebuie să actualizeze nivelul accizelor pentru anul următor. Această măsură vine pe fondul recentelor modificări din luna decembrie 2019 în domeniul accizelor (i.e. actualizarea pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice a cuantumului accizelor cu indicele prețurilor de consum), efectuate ulterior termenului prevăzut de Codul fiscal, și anume 20 octombrie.

Astfel, în cazul creșterii prețurilor de consum, Ministerul Finanțelor Publice va publica nivelul actualizat al accizelor de regulă până la data de 20 octombrie, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a fiecărui an.  

Modificări de interes general

În plus față de modificările de natură fiscală, Ordonanța aduce anumite modificări de interes general, dintre care amintim:

 • În ceea ce privește Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, se elimină opțiunea participanților la fondurile de pensii de a fi transferați la sistemul public de pensii. De asemenea, este eliminată cerința de capital social minim al fondurilor de pensii, care era calculat ținând cont de nivelul contribuțiilor virate în anul calendaristic precedent, din care se deduceau investițiile în infrastructură prin parteneriat public privat, și se revine la echivalentul în lei al sumei de 4 milioane euro reprezentând capital social minim. În schimb, este diminuat comisionul maxim de administrare de la 1% din contribuțiile plătite (din care 0,5 puncte procentuale se virau către Casa Națională de Pensii Publice), la 0,5% din contribuțiile plătite (din care 0,1 puncte procentuale se virează către Casa Națională de Pensii Publice). Totodată, taxele de funcționare pentru fondurile de pensii stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiară au fost și ele plafonate la 10% din totalul comisioanelor de administrare percepute de administratori.
 • Începând cu luna ianuarie 2020, nivelul contribuției anuale percepută de la titularii de licențe în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale se stabilește anual prin ordin al președintelui ANRE, și nu mai este stabilită a priori la nivelul de 2% din cifra de afaceri realizată de operatorii economici care sunt titularii licențelor. De asemenea, Ordonanța devansează termenele de expirare a aplicării unor măsuri, introduse începând cu anul 2019: 
  • Noul termen până la care se aplică furnizarea de energie electrică către consumatorii casnici în regim reglementat este 31 decembrie 2020, data inițială de expirare a prevederii fiind 28 februarie 2022;
  • Obligația producătorilor de energie electrică desemnați pentru a asigura cantitățile necesare furnizării de energie electrică către consumatorii casnici în regim reglementat, este de asemenea devansată cu aceeași dată aplicabilă pentru prevederea menționată anterior;
  • Data de expirare a obligației producătorilor de gaze naturale de a asigura gazele naturale necesare consumatorilor casnici și producătorilor de energie termică la un preț plafonat de 68 RON/MWh este devansată pentru 30 iunie 2020, data anterioară de expirare a prevederii fiind 28 februarie 2022;

Totodată, Ordonanța abrogă, începând cu 30 aprilie 2020, nivelul de 6,9% a ratei de rentabilitate a capitalului investit, reprezentând costul mediu al capitalului investit, exprimat în termeni reali, înainte de impozitare pentru calculul tarifelor de transport și distribuție a gazelor naturale și energiei electrice.

 • Fondul de Dezvoltare și Investiții (Fondul) trece sub gestiunea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Inițial a fost in gestiunea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. De asemenea, nu se mai acorda împrumuturi noi către Fond. Pentru proiectele de investiții în derulare, finanțate prin Fond, împrumuturile acordate se stabilesc la valoarea granturilor acordate, care se diminuează la valoarea cheltuielilor efectuate și recepționate. Fondul va fi desființat la data încetării derulării contractelor în vigoare.
 • Se stabilește punctul de amendă pentru anul 2020 la 145 de lei, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 • Începând cu 1 ianuarie 2020, indemnizațiile, sporurile, precum și altele elemente de salarizare a personalului din sistemul public se mențin la nivelul cuantumului acordat în luna decembrie 2019. De asemenea, indemnizațiile demnitarilor se mențin în anul 2020 la nivelul celor din 2019.
 • Începând cu anul 2020, ocuparea prin detașare a posturilor vacante din instituțiile și autoritățile publice se poate realiza numai cu personal angajat în instituții publice.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte