Legea nr. 239/2020 și Legea nr. 241/2020 – noi facilități fiscale

Legea nr. 239/2020 și Legea nr. 241/2020

În data de 06.11.2020 au fost publicate în Monitorul Oficial mai multe acte normative, printre care Legea nr. 239/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legea nr. 241/2020 pentru modificarea articolului 459, alin. (1) privind calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă deținute de persoane fizice din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

1000
Rene Schob

Partener, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

Legea nr. 239/2020

Începând cu 9 noiembrie 2020, se vor aplica noi reguli fiscale pentru cheltuielile făcute de contribuabili în legătură cu educația timpurie (în unități cum sunt creșele, grădinițele sau centrele de zi, în situația în care se înființează grupe de educație ante preșcolară în aceste unități). Astfel, cheltuielile privind funcționarea unităților de educație timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie devin cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Pentru acestea, însă, contribuabilii vor putea beneficia de un credit fiscal la impozitul pe profit datorat, în limita a 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depășește impozitul pe profit datorat, diferența va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate. În plus, din punct de vedere al impozitului pe venit, sumele acordate de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților nu vor fi considerate venituri impozabile la nivelul salariaților beneficiari.

O altă modificare adusă de Legea nr. 239/2020 o reprezintă includerea cheltuielilor efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului dual preuniversitar și universitar în categoria cheltuielilor deductibile la calculul impozitului pe profit, precum și includerea investițiilor și mijloacelor fixe deținute și utilizate pentru organizarea și desfășurarea învățământului dual preuniversitar și universitar în categoria mijloace fixe amortizabile. În plus, bursele, premiile și alte drepturi sub formă de masă, cazare, transport, echipamente și altele asemenea primite de elevi pe parcursul învățământului dual preuniversitar și universitar devin venituri neimpozabile.

La stabilirea venitului net anual din activități independente cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic și a învățământului dual preuniversitar și universitar pot fi tratate ca deductibile.

Legea nr. 241/2020

Modificările aduse de Legea nr. 241/2020 se aplică doar clădirilor cu destinație mixtă, ale căror suprafețe sunt delimitate distinct în suprafețe folosite în scop rezidențial și suprafețe folosite în scop nerezidențial, și doar în cazul în care la adresa clădirii se desfășoară activitate economică.

Actualmente, pentru astfel de clădiri deținute de persoane fizice, impozitul datorat de acestea se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial (prin aplicarea unei cote specifice asupra valorii impozabile a suprafeței folosită în scop rezidențial) cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial (calculat prin aplicarea unei cote specifice, semnificativ mai mari, asupra valorii rezultate în urma unui raport de evaluare, valorii finale a lucrărilor de construcții sau valorii de achiziție a clădirii).

Principala modificare adusă de lege, aplicabilă cu 1 ianuarie 2021, este aceea că impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial se va calcula prin aplicarea cotei specifice nerezidențialului asupra valorii impozabile stabilite ca și pentru scop rezidențial, cu condiția ca niciuna dintre cheltuielile cu utilitățile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică. În consecință, dacă aceste cheltuieli cu utilitățile nu sunt suportate în activitatea economică, nu mai este necesară efectuarea reevaluării imobilului la fiecare 5 ani.
 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte