Eliminarea supra-taxării contractelor de muncă part-time

Eliminarea supra-taxării contractelor de muncă part-tim

Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020 angajatorii nu vor mai avea obligația de calcula contribuțiile sociale la nivelul salariului minim pe economie, pentru salariații care realizează venituri lunare sub acest plafon. Acesta era cazul multor contracte de muncă cu timp parțial, pentru încheierea cărora angajatorii erau astfel, indirect, penalizați fiscal.

1000
Rene Schob

Partener, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

În Monitorul Oficial nr. 1054 din 30 decembrie 2019, a fost publicată Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Potrivit acestui act normativ începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020 dispozițiile prevăzute la art. 146 alin. 5^1 – 5^5 si la art. 168 alin. 5^1 din Codul Fiscal se abrogă. Prin urmare, angajatorul/plătitorul de venit nu mai datorează contribuții sociale suplimentare în situația în care valoarea contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) calculată prin raportare la venitul salarial efectiv obținut este mai mică decât valoarea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate calculată prin raportare la salariul minim brut pe țară în vigoare.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte